Beheerscommissie

De beheerscommissie is een subcommissie van het College van Kerkrentmeesters. In dit college zitten 3 kerkrentmeesters, waarvan er 2 zitting hebben als ouderling in de kerkenraad. De voorzitter van het college van kerkrentmeesters heeft tevens zitting in het moderamen. De overige leden zijn beheerscommissie-leden.

Het college is verantwoordelijk voor het  beheer van de gebouwen en de financiën van de gemeente.