Aan tafel lezen we al een tijdje het verhaal van Ester. Jaïra is natuurlijk vol van allerlei Disney-prinsessen. Wij dachten: laten we d’r hoofdje eens vullen met een Bijbelse prinses. En dat lukt volgens mij best aardig. Maar ook voor mij was het alweer even geleden dat ik dit verhaal gehoord had en soms krijg je dan ineens heel andere inzichten.

‘Papa, papa, papa, papa…’, klinkt het iets angstige kinderstemmetje door het kiertje van de slaapkamerdeur. Ik reageer met ‘Papa is hier Tobias, ga maar lekker slapen’ en ik zie op onze babycam dat hij zijn hoofd neerlegt en lekker gaat liggen. Even later hoor ik de rustige ademhaling van een slapende peuter. Tobias zit in een fase dat hij soms even checkt of papa (of mama) er nog is en voor hem zorgt.

Beschrijf jezelf eens in één woord. Mij lukt dat niet. Ik ben man, echtgenoot, vader, zoon, ondernemer, werkgever, filmmaker, christen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik denk dat dat bij jou niet anders is. Het kan gewoon niet. Maar vaak bij het omschrijven van God doen we dat wel. Hij is liefde of rechtvaardig, toornig of barmhartig.

Mijn dochtertje Jaïra (3) bidt tegenwoordig ook wel eens aan tafel. Standaard begint het met Here God...en wat daarna komt is eigenlijk haar eigen brabbeltaaltje. We kunnen af en toe een woord ontcijferen van wat ze probeert te zeggen, maar vaak is het gewoon onbegrijpelijk. Toch laat ik het maar gebeuren. Ze bidt in elk geval! 

Een vlammetje hier, een vlammetje daar. We doen onze vlammetjes bij elkaar. Dan is het een vuur, dan is het een feest: wij danken de Heer voor de Heilige Geest! Zomaar een vrolijk kinderliedje uit mijn eigen jeugd, dat ik nu af en toe met mijn dochtertje Jaïra zing om haar voor te bereiden op het Pinksterfeest. Want tja, hoe leg je een kind van drie in vredesnaam uit wat Pinksteren betekend?

Koningsdag. Voor de tweede keer deze maand! Begin van deze maand vierden we Pasen en eigenlijk is dat de dag van Koning Jezus.
Een vrolijk feest, want wij zijn gered en mogen bij Hem horen. Een vooruitblik op straks, want nog even en we mogen in een herschapen lichaam Koningsdag vieren dichtbij Koning Jezus.

“Veel mensen willen niet dat hun leven aan Gods licht wordt blootgesteld, omdat ze bang zijn voor wat tevoorschijn zal komen. Ze willen niet veranderd worden. Wees niet verbaasd als deze zelfde mensen zich bedreigd voelen door jouw verlangen God te gehoorzamen en goed te doen, want zij zijn bang dat het licht in jou de duisternis in hun leven blootlegt. Maar laat de moed niet zakken. Blijf bidden dat ze zullen inzien hoeveel beter het is in het licht te leven.”

We lezen in het evangelie van Markus dat de Heere Jezus de discipelen uitzond en dat zij vele zieken zalfden en genazen. Ziekenzalving behoorde dus bij de opdracht die de volgelingen van Jezus moesten uitvoeren. Zo heeft de Heere het opgedragen. Het moet ons dus eigenlijk niet verbazen dat uit de brief van Jakobus (de broer van de Heere Jezus) blijkt dat ziekenzalving in de vroege kerk nog steeds werd toegepast.

Het Kerstfeest is voorbij, het jaar 2015 alweer oud. We kijken terug naar wat is geweest of zal komen in het nieuwe jaar. Als gemeente kennen we ieder persoonlijk onze eigen beleving. Broeders en zusters die lijden om verlies, gemis of eenzaamheid. Gelukkig is er ook blijdschap om geboorte, huwelijk of goede vriendschap. We zijn dankbaar, omdat we Gods kinderen zijn en de Here Jezus mogen kennen. We kunnen geschokt zijn of bezorgt om wat er gebeurt in de wereld met Gods Volk en  onze christen broers en zusters in vervolging of de vluchtelingen in ons land.

Lukas 2 vers 10 - 14: En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Pagina's