Betrokkenheid

Het afgelopen seizoen zijn we op huisbezoek geweest en hebben met u gesproken over betrokkenheid. Daarom wil ik in deze column AANDACHT onder de aandacht brengen.

Aandacht: een woord dat in het woordenboek omschreven wordt als oplettendheid, opmerkzaamheid en belangstelling. De bijbel vertelt ons ook iets over aandacht. In Psalm 139 lezen we dat God aandacht voor ons heeft, Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Hij is opmerkzaam, oplettend en belangstellend! Want hij zegt: 'Ik ben voor je, Ik ben achter je en om je heen'.

Wat kunnen we zelf met aandacht?
Alles wat aandacht krijgt groeit, alles wat aandacht krijgt bloeit.

Zo is het ook in het gewone leven. Als een plan staat te verpieteren, kan hij met een beetje aandacht, voeding, water en warmte toch weer mooi worden. Er groeien nieuwe blaadjes aan en de verdorde blaadjes vallen af. Weet je, als je van een Kaapsviooltje een blaadje van de oude plant haalt en deze in een potje met aarde doet, bloeit er na een tijdje goede zorgen een nieuw Kaapsviooltje op.

In het geloofsleven gaat het niet anders. Soms lijkt het op een verdorde plant. Maar, met de juiste aandacht en zorg kan het weer een prachtige plant worden. En die aandacht kunnen we gratis krijgen! Door te bidden, door in de bijbel te lezen, door naar de kerk te gaan.

Laten we ons geloof de aandacht geven die het verdient! Laten we ook aandacht geven aan de anderen om ons heen, zoals Jezus ons dat al voordeed. Zodat we mogen groeien en samen een mooie tuin, met grote en kleine planten, mogen zijn, waar niet gelovige mensen jaloers op worden!

Tot slot een liedje van vroeger, waat ik ineens aan moest denken: Lees je Bijbel, bid elke dag, op dat je groeien mag!

Corrie Aalberts - Wijkouderling