Klein is groot

De laatste zondag in oktober hadden we Fred Westerink op bezoek in onze gemeente, ze hebben ons verteld over hun project in Albanië waar we met de gemeente samen, jong en oud, voor gaan sparen. Ook gaan we samen, broeders en zusters, groot en klein in onze gemeente meedoen met de actie schoenendoos, om kinderen uit gezinnen die naar de voedselbank Walcheren komen, in het zonnetje te zetten..

Jezus reist met zijn leerlingen door Galilea om hen onderwijs te geven, toen ze in Kafarnaüm aan kwamen vroeg Jezus aan zijn leerlingen waar ze zich zo druk over maakten onderweg. De leerlingen durfden niets te zeggen want ze hadden gesproken over wie van hen de belangrijkste was.

Jezus ging zitten en riep de 12 leerlingen bij zich en zei: Wie de  belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten. Jezus stond op en kwam met een kind terug, Hij zette het kind in het midden, sloeg zijn armen rond het kind en zei tegen zijn leerlingen: als jullie bij Mij willen horen, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben, bijvoorbeeld voor een kind. Jezus zei verder : wat jij voor de “minst” belangrijke mensen doet, doe je voor Mij, maar ook voor Mijn Vader die mij gestuurd heeft.

Voor Jezus is het belangrijk dat wij klein zijn, de minste willen zijn, dat wij tijd maken voor anderen, dat wij delen uit het goede wat wij hebben mogen ontvangen. Daarom willen we met deze projecten andere mensen helpen die dit zo hard nodig hebben.

Gebruik je gaven en talenten die God die ons, alle generaties,  geeft en laten we zijn zoals een kind, laten we ons klein maken voor God en onze naaste,  want iedereen wil toch een kind zijn dat omarmt wordt door Jezus?

Helma Kwekkeboom.