Maaltijd van Jezus

Geregeld vieren het Heilig Avondmaal, de maaltijd van Jezus, in onze gemeente. Jezus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld op de avond voordat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Brood en wijn zijn een herinnering aan wat er met Jezus Christus gebeurde. Hij werd aan het houten kruis getimmerd, Zijn lichaam ging kapot. Zijn bloed stroomde, toen Hij die vreselijke doodstraf onderging.

Brood en wijn staan symbool voor het lijden van Jezus Christus. Tegelijk is het een viering. Het brood en de wijn worden uitgedeeld. Want Jezus verdiende door zijn doodstraf voor ons de vrijspraak. Zijn dood betekent voor ons het leven. Onze fouten worden door God vergeven, wij krijgen nieuwe Geest-kracht en zijn op weg naar een heerlijk leven in de hemel. Het uitdelen van brood en wijn laat zien dat Christus aan ons Zijn genade uitdeelt. We hoeven alleen maar, in geloof, onze hand op te houden om het te krijgen. 

De viering van de Maaltijd van Jezus versterkt ook de beleving van de gemeenschap. We vieren het als gemeente sámen. Zo verschillend als we zijn, we zijn toch één. We krijgen van hetzelfde brood, we drinken dezelfde wijn, we geloven in dezelfde Heer Jezus Christus. Door de viering van de Maaltijd van Jezus mogen we die onderlinge band versterken.