Pinksteren begrijpen

Een vlammetje hier, een vlammetje daar. We doen onze vlammetjes bij elkaar. Dan is het een vuur, dan is het een feest: wij danken de Heer voor de Heilige Geest!

Zomaar een vrolijk kinderliedje uit mijn eigen jeugd, dat ik nu af en toe met mijn dochtertje Jaïra zing om haar voor te bereiden op het Pinksterfeest. Want tja, hoe leg je een kind van drie in vredesnaam uit wat Pinksteren betekend? Tongen als van vuur, een harde wind, maar geen bewegende bomen, mensen die in allerlei talen spreken? Aan een volwassene is dat al een hele opgave, laat staan aan een kind.

Maar moet je persé alles begrijpen wat je gelooft en zo ja, begrijp ik het dan ook? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik vaak helemaal niets begrijp van geloven, van de Bijbel of van God. En als ik denk iets te begrijpen, blijkt het vaak toch weer anders. Is dat erg? Ik denk van niet. Ik denk dat met Pinksteren God ons juist tegemoet komt in ons onbegrip.

...'maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.' - Johannes 14 vers 26

Onze hemelse Vader zendt niet alleen Zijn Zoon om ons te redden van de dood, maar Hij zendt ook Zijn Heilige Geest om ons te leren hoe we Zijn Zoon kunnen volgen. Dus geloven is eigenlijk eenvoudigweg het luisteren en volgen van die Geest. Hij zal het ons leren hoe het moet. Kun jij je een betere leermeester voorstellen?

Afgelopen week kwam Jaïra thuis uit de peuterspeelzaal met een zelfgeknutselde muts. En jawel, met daarop een grote vlam. Weer een reden om nog eens het liedje te zingen en onze Heer te danken voor Zijn Heilige Geest!

Ik wens jou en ik wens u de Heilige Geest toe voor komende week!
Klaas van de Ketterij