Vrede op aarde in de mensen een welbehagen

Lukas 2 vers 10 - 14: En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Ik hoorde afgelopen weken een paar keer het prachtige nummer I heard the bells on Christmas Day van de christelijke band Casting Crowns voorbijkomen. Het lied gaat over 'Vrede op aarde in de mensen een welbehagen', het wel bekende zinnetje dat in veel kerstliederen voorkomt. 

We zingen en zeggen het vaak in deze tijd. Onbedacht en als gewoonte? Want we zeggen nogal wat. Laat het eens bezinken: 'Vrede op aarde in de mensen een welbehagen'. Maar er is helemaal geen vrede op aarde en heel veel mensen voelen zich niet welbehagelijk. Dat werd ook in de gebeurtenissen afgelopen jaar erg duidelijk. Haat en geweld voeren de boventoon. Ook tegen christenen wereldwijd, verweg, maar ook in ons eigen land. Waarom zingen we dan toch vrede op aarde?

De engel in Lukas 2 geeft zelf het antwoord. We vieren met Kerst een grote blijdschap, namelijk onze Heiland is geboren! Van de kribbe ging Hij naar het kruis, van het kruis naar het graf, uit het graf stond Hij op. Hij versloeg al het kwaad, al het geweld en zelfs de dood. Wij mogen geloven in die Heiland en door ons wil Hij zijn vrede brengen.

Komende dagen vieren we met elkaar het Kerstfeest. Ik wens jullie allemaal een gezegende tijd. Geniet ervan! Bid en zing van vrede op aarde. Doe recht, heb getrouwheid lief en wandel ootmoedig met uw God (Micha 6 vers 8). Op die manier laat je een ander Licht schijnen in deze donkere wereld. Het licht van de vrede van God.

Met vriendelijk groet Klaas van de Ketterij

Beluister het lied van Casting Crowns