Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Het Kerstfeest is voorbij, het jaar 2015 alweer oud. We kijken terug naar wat is geweest of zal komen in het nieuwe jaar. Als gemeente kennen we ieder persoonlijk onze eigen beleving. Broeders en zusters die lijden om verlies, gemis of eenzaamheid. Gelukkig is er ook blijdschap om geboorte, huwelijk of goede vriendschap. We zijn dankbaar, omdat we Gods kinderen zijn en de Here Jezus mogen kennen. We kunnen geschokt zijn of bezorgt om wat er gebeurt in de wereld met Gods Volk en  onze christen broers en zusters in vervolging of de vluchtelingen in ons land. Laten we elkaar vasthouden in liefde en gebed. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen: “Maar in dit alles zijn wij meer dan Overwinnaars, door Hem, Die ons zo liefheeft! Want ik ben verzekerd dat geen dood, geen leven, geen engelen, geen machten, geen heden, geen toekomst, geen krachten, geen hoogte, geen diepte, geen ander schepsel ons zal kunnen scheiden van Gods liefde, welke is in Christus Jezus onze Here!” Met het Kerstfeest klonk Zijn naam IMANUEL: God is mèt ons, God is mèt mij. Ook in 2016!

Van harte Gods liefdevolle nabijheid door Zijn Heilige Geest voor iedere nieuwe dag!

Matty Koppejan.

Beluister lied 770 uit opwekking “Ik zal er zijn”  https://www.youtube.com/watch?v=nX9VLFDpynI