De laatste zondag in oktober hadden we Fred Westerink op bezoek in onze gemeente, ze hebben ons verteld over hun project in Albanië waar we met de gemeente samen, jong en oud, voor gaan sparen. Ook gaan we samen, broeders en zusters, groot en klein in onze gemeente meedoen met de actie schoenendoos, om kinderen uit gezinnen die naar de voedselbank Walcheren komen, in het zonnetje te zetten..

Geregeld vieren het Heilig Avondmaal, de maaltijd van Jezus, in onze gemeente. Jezus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld op de avond voordat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Brood en wijn zijn een herinnering aan wat er met Jezus Christus gebeurde. Hij werd aan het houten kruis getimmerd, Zijn lichaam ging kapot. Zijn bloed stroomde, toen Hij die vreselijke doodstraf onderging.

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Wat is onze opdracht? In Lucas 10: 29 staat de vraag: “Wie is mijn naaste?”Jezus verteld dan als antwoord hierop de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Je naaste... dat is de persoon die voor jou zorgt, ook als dat hem of haar zelf het nodige kost. En omgekeerd is ook waar: u/jij bent de naaste van de mensen om je heen-jij mag laten zien dat je van die ander houdt. Stel je nou toch eens voor als iedereen werkelijk zo zou gaan leven...Hoe zou de gemeente er dan uit zien? Hoe goed, hoe heerlijk, hoe eindeloos zou dat zijn?

Het afgelopen seizoen zijn we op huisbezoek geweest en hebben met u gesproken over betrokkenheid. Daarom wil ik in deze column AANDACHT onder de aandacht brengen.

Aandacht: een woord dat in het woordenboek omschreven wordt als oplettendheid, opmerkzaamheid en belangstelling. De bijbel vertelt ons ook iets over aandacht. In Psalm 139 lezen we dat God aandacht voor ons heeft, Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Hij is opmerkzaam, oplettend en belangstellend! Want hij zegt: 'Ik ben voor je, Ik ben achter je en om je heen'.

Pagina's