Diaconie

De diaconie is onderdeel van de kerkenraad en heeft als kerntaak de zorg voor de gemeenteleden.

Wat doet de diaconie?
- Gemeenteleden kunnen bij de diaconie terecht voor huishoudelijke hulp, ondersteuning bij ziekte of financiële steun. Ook verzorgt de diaconie vervoer voor ouderen en minder mobiele personen.
- Gemeenteleden en andere geïnteresseerden kunnen dankzij de diaconie alle erediensten live meeluisteren of later beluisteren. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl of via een aparte ontvanger. Voor het luisteren via een aparte ontvanger kunt u contact met de diaconie opnemen.
- Verder biedt de diaconie incidentele noodhulp aan niet-gemeenteleden in Arnemuiden. Dit doet ze samen met de diaconieën van de andere kerken in Arnemuiden.
- De diaconie ondersteunt goede doelen met een christelijke grondslag. Als er incidenteel, bijvoorbeeld door een grote internationale ramp of een regionaal incident, geld nodig is, zorgt de diaconie voor de coördinatie hiervan.
- Via landelijke organisaties worden vakanties georganiseerd voor zieken, gehandicapten en anderen die niet vaak op vakantie kunnen. De diaconie is aanspreekpunt voor gemeenteleden die hiervan gebruik willen maken en zorgt voor de benodigde informatie.
- Iedere diaken is verantwoordelijk voor één of meerdere wijken. Soms gaat de diaken samen met de wijkouderling op huisbezoek bij gemeenteleden. Als er van een zorgvraag in een bepaalde wijk sprake is, wordt de verantwoordelijke diaken van die wijk hiervoor ingeschakeld.


Contact
Heeft u ondersteuning van de diaconie nodig, neem dan contact op met:
- de voorzitter van de diaconie
- uw wijkouderling
- de predikant