Evangelisatiecommissie

"Gelijk Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook u." (Joh. 20:2) 

De gemeente weet zich door Jezus Christus zelf gezonden tot degenen in haar omgeving om het Evangelie aan hen kenbaar te maken met alle daartoe geëigende middelen.

De commissie helpt de gemeente bij het zich bewust worden van deze taak én helpt haar bij de uitvoering daarvan. Dit  in verband met de zendings- en evangelisatieopdracht die Christus aan Zijn kerk heeft gegeven. Deze dienst vindt plaats door het coördineren van activiteiten door leden van de zendings- en evangelisatiecommissie en het faciliteren van toerustingsactiviteiten voor gemeenteleden.