Follow me

In de catechese-methode Follow Me staat het vormen van een persoonlijke identiteit centraal. Tieners worden aangemoedigd deze te funderen op Jezus Christus. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit Bijbels perspectief besproken en doordacht. Binnen de tienercatechese is de onderlinge relatie tussen tieners en (mentor)catecheet belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar.

De catechesegroep van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs komt om 19.30 uur op dinsdagavond bijeen. Voor meer informatie: zie de nieuwsbrief.