Follow me next / 16+ catechisatie

In deze catechese voor 16-jarigen en ouder trainen we de jongeren om te groeien naar een overtuigd christen. Dit seizoen zijn we begonnen met het schilderen van een toekomstprofiel. De deelnemers hebben een een profiel van zichzelf gemaakt hoe ze hopen over drie jaar te zijn.  Daarna hebben we ze geleerd te richten op het Koninkrijk van God-gedeelte in hun profiel. Want de Here Jezus belooft hen: "Zoek eerst het Koninkrijk van God en het andere ontvang je bovendien".  En nu verkennen we de weg er naar toe aan de hand van het spel Barricade. De deelnemers bedenken waar ze al in gegroeid zijn, wat hun drempels zijn, wie hen helpt te groeien en wat ze van Jezus verwachten.  Op dit moment (25 februari) gaan we aan de slag met een vraag van de deelnemers: of de mens goed of slecht is.  

 Zo zijn we bezig heel nauw aan te sluiten bij de leefwereld van onze  jongeren en hun  persoonlijke vragen.  Binnen de jongerencatechese maken we  de onderlinge relatie tussen de  jongeren onderling   en de catecheten heel  belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar.

De catechese groep 16+ komt momenteel op donderdagavond van 19.00-20.00uur coronaproof in de kerk  bijeen. Voor meer informatie: informeer bij de predikant

Het team: Ada Riemens, Klaas van de Ketterij en Willem Frank van de Woestijne