Gebouw

Tijdens de kerkenraadsvergadering van de Gereformeerde Kerk teArnemuiden op 18 juni 1962 werd er geklaagd over de, weer zeerslechte toestand van het oude kerkgebouw aan de lionstraat. Nieuwbouw bleek uiteindelijk de oplossing. In het tweede kwartaalvan 1966 kon de nieuwe kerk voor f.530.000,- worden gebouwd. Het is een ontwerp van architectenbureau Steen & Tuinhof uitVlissingen en werd gebouwd in een nieuwe wijk in Arnemuiden, aande Kerklaan nummer 4. Op 9 maart 1967 werd het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Kerklaan in gebruik genomen.