Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk van Arnemuiden is gesticht in het jaar 1888 als zgn. dolerende gemeente. Twee jaar geleden hebben wij als gemeente haar 125-jarig bestaan op een feestelijke, maar toch ingetogen wijze gevierd. Er is reden voor grote dankbaarheid. Wij hebben van de Here God de opdracht ontvangen om een levende gemeente te zijn. Dat kunnen wij alleen zijn, als wij onze kracht putten uit de Bijbelse boodschap.

De evangelisch-confessionele richting is de weg waarlangs het gemeentelijk leven zich voortbeweegt. De Kerk is gesticht in een tijd waarin er sprake was van een structurele landbouwcrisis: een periode van bittere armoede en grote werkloosheid. De kerkenraad en de leden van de kerk anticipeerden op de ontwikkelingen in de maatschappij: omdat de jeugd de toekomst heeft, hadden Christelijk onderwijs, een bloeiend verenigingsleven en catechese hoge prioriteit. De taken van de diaconie werden toen als heel belangrijk ervaren.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stonden harten en deuren open voor de Belgische vluchtelingen. Toen de economische crisis van de jaren dertig ons land teisterde, werd de diaconie door milde giften en in natura in staat gesteld te voorzien in de eerste behoeften. Er was sprake van grote onderdrukking van onze vrijheid door de bezetter in de periode 1940-1945. Het verenigingsleven dat verboden werd, werd voortgezet door middel van catechese. Het goddeloze stelsel van het Nationaal-Socialisme vond ook bij ons bestrijding tijdens de erediensten, de huisbezoeken etc.

Na de oorlog kwamen er in de loop van de tijd grote maatschappelijke veranderingen: secularisatie, minder gemeenschapszin, individualisme, carrièreplanning enz. met weinig neiging tot het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar. Als levende gemeente kunnen wij niet anders dan meer aandacht geven aan elkaar, uit liefde voor de jeugd deze te organiseren in groepen of clubs; verder door het organiseren van o.a. themadiensten, kinderdiensten/tienerdiensten/jeugddiensten, diensten voor ouderen, drempeldiensten, naast de reeds bestaande ZWO en Evangelisatiediensten en gewone diensten.

Heel belangrijk is de ontwikkeling van de zogenaamde Groeigroepen. De kerkdienst is echter allereerst een dienst tot eer van God. Op het toppunt, als ons hart zich verheft tot God in zang en gebed, proef je een voorsmaak van de eeuwige vreugde: te verkeren in de gemeenschap met God.

Sinds het jaar 2004 maken wij deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.

Wilt u meer lezen? Dat kan via:
- https://gereformeerdekerken.info/2021/11/09/de-gereformeerde-kerk-te-arn...
https://gereformeerdekerken.info/2021/11/13/de-gereformeerde-kerk-te-arn...