In de catechese-methode Follow Me staat het vormen van een persoonlijke identiteit centraal. Tieners worden aangemoedigd deze te funderen op Jezus Christus. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. Binnen de tienercatechese is de onderlinge relatie tussen tieners en (mentor)catecheet belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar.

De catechese groep van klas 1 t/m 4 van het voortgezetonderwijs komt om 19.30 op dinsdagavond bijeen. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief.

In de catechese voor 16 jarigen en ouder staat de verdieping van het geloof centraal. Jongeren worden aangemoedigd hun kennis te vergroten. Er worden thema’s aangereikt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en vragen om een persoonlijke mening.  Binnen de jongerencatechese is de onderlinge relatie tussen jongere en (mentor)catecheet belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar.

De catechese groep 16+ komt om 18.15 op dinsdagavond bijeen. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief.

Samen de Heere God leren kennen, zoals Hij zich door heel de heilsgeschiedenis heen heeft geopenbaard en nog openbaart. Dat is het doel van de HGJB-methode voor basiscatechese On Track, die bestaat uit twee delen: één over het Oude Testament en één over het Nieuwe Testament.

Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom tijdens de ochtenddiensten. Voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar is er al vanaf het begin van de dienst opvang in een aparte crècheruimte. In deze gezellige en functionele ruimte worden de kinderen opgevangen door ervaren leidsters die met de hulp van een jongere oppas de kinderen begeleiden en verzorgen, daarbij aansluitend bij hun leeftijd en interesses. Zo is er een box voor de allerkleinsten en er is voldoende ruimte om in een rustig hoekje – in de kinderwagen – te slapen.

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Indien u interesse heeft om ook deel te nemen, dan kunt u zich wenden tot Ad Tramper (0118-602484)

De Kindernevendienst wordt elke zondagmorgen gehouden tijdens de dienst. Elke zondag voor groep 1 t/m 3 en een keer in de 2 weken voor groep 4 t/m 6 van de basisschool. In de zomervakantie, dankdag, biddag en Hemelvaartsdag voor beide groepen.

Contactpersoon: Gemma van de Pol (0118-853264)

Voor alle kinderen vanaf groep 1 van de basisschool vertelt de dominee voorafgaand aan de preek dat de kindernevendienst begint.