Catechisatie: Follow me next

In de catechese voor 16 jarigen en ouder staat de verdieping van het geloof centraal. Jongeren worden aangemoedigd hun kennis te vergroten. Er worden thema’s aangereikt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en vragen om een persoonlijke mening.  Binnen de jongerencatechese is de onderlinge relatie tussen jongere en (mentor)catecheet belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar.

De catechese groep 16+ komt om 18.15 op dinsdagavond bijeen. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief.