Informatie

Locatie
Kerklaan 4
4341 ET Arnemuiden

info@gereformeerdekerkarnemuiden.nl
0118-601490 (kerkgebouw)

Diensten 

Kerkdiensten
Zondagmorgen: 09.30 uur
Zondagavond: 19.00 uur

Crèche
Elke zondagmorgen
Contactpersoon: Jacqueline Plateeuw, 0118-640877

Kindernevendienst
Groep 1 – 3, elke zondagmorgen
Groep 4 – 6, eens in de twee weken, zie de agenda  (link toevoegen)
Beide groepen: zomervakantie, dankdag, biddag en Hemelvaartsdag

Contactpersoon: Gemma van de Pol, 0118-853264

Contactpersonen

Dominee                    
Ds. W.F. van de Woestijne
Mail: vdwoestijne@solcon.nl
Tel: 0118-310042

Kerkenraad
Jan Arie Platteeuw, 0118-640877

Diaconie
Jan Wisse, 0118-216768

Koster 
Contactpersoon Els van Belzen, 0118-602555

Beheer gebouwen (ook verhuur)
Fam. Aalberts, 0118-602470

Beheerscommissie
Henk Ringelberg, 0118-602408

Liturgiecommissie
Marga van de Ketterij, 0118-606942

Evangelisatiecommissie
Marga van de Ketterij, 0118-606942

Gemeente Groei Groepen
Marjanne Ringelberg, tel. 0118-602408.

Catechisatie
Klaas van de Ketterij, 0118-606942

Website, nieuwsbrief, communicatie en drukwerk
Klaas van de Ketterij, 0118-606942 of klaas@originmedia.nl