Informatie

Locatie
Kerklaan 4
4341 ET Arnemuiden

info@gereformeerdekerkarnemuiden.nl
0118-601490 (kerkgebouw)

Diensten 

Kerkdiensten
Zondagmorgen: 09.30 uur
Zondagavond: 19.00 uur

Crèche
Elke zondagmorgen
Contactpersoon: Jacqueline Plateeuw, 0118-640877

Kindernevendienst
Groep 1 – 3, elke zondagmorgen
Groep 4 – 6, eens in de twee weken, zie de agenda  (link toevoegen)
Beide groepen: zomervakantie, dankdag, biddag en Hemelvaartsdag

Contactpersoon: Gemma van de Pol, 0118-853264

Contactpersonen

Dominee                    
Momenteel vacant

Kerkenraad
Wouter van Veen, 0118-601147 of kerkenraad@gereformeerdekerkarnemuiden.nl  

Diaconie
Willem Nieuwdorp, 0118-604798

Koster 
Contactpersoon Els van Belzen, 0118-602555

Beheer gebouwen (ook verhuur)
Fam. Aalberts, 0118-602470

Beheerscommissie
Han Moerland, 0118-602540

Beroepingscommissie
Han Moerland, 0118-602540

Liturgiecommissie
Marga van de Ketterij, 0118-606942

Evangelisatiecommissie
Floor Koppejan, 0118-602835

Gemeente Groei Groepen
Ad Tramper, 0118-602484

Catechisatie
Klaas van de Ketterij, 0118-606942

Communicatiecommissie
Klaas van de Ketterij, 0118-606942