Informatie

Locatie
Kerklaan 4
4341 ET Arnemuiden

info@gereformeerdekerkarnemuiden.nl
0118-601490 (kerkgebouw)

Diensten 

Kerkdiensten
Zondagmorgen: 09.30 uur
Zondagavond: 19.00 uur

Crèche
Elke zondagmorgen
Contactpersoon: Natalie van Belzen, 0118-774045

Kindernevendienst
Groep 1 – 3, elke zondagmorgen
Groep 4 – 6, eens in de twee weken, zie de agenda  (link toevoegen)
Beide groepen: zomervakantie, dankdag, biddag en Hemelvaartsdag

Contactpersoon: Jan-Willem Poortvliet - 0118-606704

Contactpersonen

Predikant                  
 W.F. van de Woestijne
Mail: vdwoestijne@solcon.nl
Tel: 0118-310042

Kerkenraad
 W.F. van de Woestijne - 0118-310042

Diaconie
Marjanne Ringelberg - 0118-602408

Koster 
Contactpersoon Els van Belzen, 0118-602555

Beheer gebouwen (ook verhuur)
Fam. Aalberts, 0118-602470

Beheerscommissie
Arie Schroevers - 0118-601213

Liturgiecommissie
Marga van de Ketterij, 0118-606942

Evangelisatiecommissie
Floor Koppejan - 0118-602835

Gemeente Groei Groepen
Marjanne Ringelberg, tel. 0118-602408.

Catechisatie
 W.F. van de Woestijne - 0118-310042

Website, nieuwsbrief, communicatie en drukwerk
Klaas van de Ketterij, 06-41216118 of klaas@originmedia.nl