Kerkdiensten

Onze kerkdiensten zijn 's morgen om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur.  Vanaf 25 september geven we elkaar de verantwoordelijkheid en vrijheid om vrijmoedig en veilig naar de kerk te komen. De 1,5 meter afstand vervalt als norm.  De ruime afstand tussen de rijen blijft. Ieder kan zonder opgeven weer naar de kerk komen. Wie graag voldoende afstand houdt, kan dat bij de kosters aangeven, zij zullen voor u een plaats toewijzen en de plaatsen daarom heen reserveren. 

We vragen elkaar verantwoordelijk en veilig om te gaan met lichaamscontact bij  begroeting , bij coronagerelateerde klachten thuis te blijven, de pompjes bij binnenkomst gebruiken . 
 
Laten we met vreugde opgaan voor de HERE en Zijn gemeente

Als kerkeraad danken  we u voor uw geduld en uw begrip en medewerking bij alle belemmeringen die we u hebben opgelegd. We hopen en bidden dat we weer groeien in  een gemeenschap  die samen de HERE zoekt.

De mogelijkheden van meekijken en de privé-kerkdienst aan huis of in de kerk, blijven .

Kijk hier de diensten mee:

 

- Diensten luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633-Gereformeerde-Kerk-Arnemuiden/events/live?media=audio
- Diensten kijken:
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/633-Gereformeerde-Kerk-Arnemuiden/events/live
- Kindernevendienst@home: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgAx0QMyAcn_kwxwyqsTNNLr
- Kerstdiensten terugkijken: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgBPcakZdGNXa9BrUj54hW-A
- Podcasts luisteren: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgCOA3naaOpqy0saDqErA914
Jaarrooster van de kerkdiensten.

Blijf geven!
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust in onze samenleving. Zo ook in onze gemeente.  Dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de kerk.   Wekelijks wordt er gecollecteerd voor de kerk en de tweede collecte  bij toerbeurt voor de diaconie, ZWO, evangelisatie en voor het jeugdwerk. Dat gaat gepaard met belangrijke inkomsten. Langs deze weg wil ik u, namens het College van Kerkrentmeesters, de diaconie/ZWO, de evangelisatie en het jeugdwerk, vragen om ook in deze tijd uw bijdrage over te maken. 

We hebben de inkomsten hard nodig!!

U kunt uw collectegeld in de kerk doneren en periodiek overmaken op de onderstaande rekeningnummers:

Kerk:  NL29 RABO 0303 8004 29
Diaconie: NL25 RABO 03038120 44
Evangelisatie: NL12 RABO 0303 8509 81
Jeugdcentrale: NL70 RABO 0303 8039 59
ZWO: NL 98 RABO 0303 8528 28

Ik wil u al vast heel hartelijk bedanken voor uw medewerking!!

Namens het CKRM, Arie Schroevers, voorzitter.