Kerkdiensten

De reguliere kerkdiensten zijn 's morgen om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur. U kunt weer naar de kerk komen, maar moet u wel aanmelden bij Els van Belzen. Zij nodigt u dan weer uit na het puzzelen van alle aanmeldingen.

Jaarrooster van de kerkdiensten.

Vanaf 12 juli streamen (filmen) we de diensten niet meer!
- Diensten tot en met 5 juli terugkijken: https://www.youtube.com/channel/UCbT0lamyLLRKGErk_oa11-w/videos
- Diensten luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633#.VcMUTnjBpWY
- Kindernevendienst vlog 6: https://youtu.be/6TRDc6XyiPU

 

Blijf geven!
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust in onze samenleving. Zo ook in onze gemeente.  Dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de kerk.   Wekelijks wordt er gecollecteerd voor de kerk en de tweede collecte  bij toerbeurt voor de diaconie, ZWO, evangelisatie en voor het jeugdwerk. Dat gaat gepaard met belangrijke inkomsten. Langs deze weg wil ik u, namens het College van Kerkrentmeesters, de diaconie/ZWO, de evangelisatie en het jeugdwerk, vragen om ook in deze tijd uw bijdrage over te maken. 

We hebben de inkomsten hard nodig!!

U kunt uw collectegeld in de kerk doneren en periodiek overmaken op de onderstaande rekeningnummers:

Kerk:  NL29 RABO 0303 8004 29
Diaconie: NL25 RABO 03038120 44
Evangelisatie: NL12 RABO 0303 8509 81
Jeugdcentrale: NL70 RABO 0303 8039 59
ZWO: NL 98 RABO 0303 8528 28

Ik wil u al vast heel hartelijk bedanken voor uw medewerking!!

Namens het CKRM, Arie Schroevers, voorzitter.