Kerkdiensten

De reguliere kerkdiensten zijn 's morgen om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur. Vanwege de Coronabeperkingen zijn er geen diensten die bezocht kunnen worden, wel kunt u, kun jij de diensten meemaken via beeld of geluid.

Jaarrooster van de kerkdiensten.

- Diensten kijken: https://www.youtube.com/channel/UCbT0lamyLLRKGErk_oa11-w/live
- Diensten terugkijken: https://www.youtube.com/channel/UCbT0lamyLLRKGErk_oa11-w/videos
- Diensten luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633#.VcMUTnjBpWY
- Kindernevendienst vlog 4: https://youtu.be/sQEhGwYGkig

Blijf geven!
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust in onze samenleving. Zo ook in onze gemeente. We kunnen voorlopig niet meer samenkomen voor de erediensten. Dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de kerk. Normaal gesproken wordt er wekelijks gecollecteerd voor de kerk en de tweede collecte  bij toerbeurt voor de diaconie, ZWO, evangelisatie en voor het jeugdwerk. Dat gaat gepaard met belangrijke inkomsten. Langs deze weg wil ik u, namens het College van Kerkrentmeesters, de diaconie/ZWO, de evangelisatie en het jeugdwerk, vragen om ook in deze tijd uw bijdrage over te maken. 

We hebben de inkomsten hard nodig!!

U kunt uw collectegeld periodiek overmaken op de onderstaande rekeningnummers:

Kerk:  NL29 RABO 0303 8004 29
Diaconie: NL25 RABO 03038120 44
Evangelisatie: NL12 RABO 0303 8509 81
Jeugdcentrale: NL70 RABO 0303 8039 59
ZWO: NL 98 RABO 0303 8528 28

Ik wil u al vast heel hartelijk bedanken voor uw medewerking!!

Namens het CKRM, Arie Schroevers, voorzitter.