Kerkdiensten

Onze kerkdiensten zijn 's morgen om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur. Vanwege de zorgen van onze overheid over de verspreiding van het corona virus, leggen we onszelf ook beperkingen op over de kerkdiensten. Op dit moment zijn dat (per 13 juni 20121): we nodigen maximaal 60 mensen uit , we zingen samen op praatniveau met een beperking van het aantal zangminuten, we zitten op anderhalf meter afstand, we reinigen onze handen bij binnenkomst. Elke twee weken wordt het risiciniveau van de veiligheidsregio Zeeland opnieuw bepaald, en kunnen wij ook onze maatregelen aanpassen. Verder worden de diensten online uitgezonden (geluid en  de ochtenddiensten ook met beeld)  . Wilt u graag naar de kerk, geeft u dan op bij de scriba en wacht op haar reactie.   U bent vrij om een mondkapje te dragen als u dat een veilig gevoel geeft;

Als kerkeraad vragen we uw begrip en medewerking bij deze beperkingen. We hopen dat we toch  hoe beperkt of anders ook een gemeenschap blijven  die samen de HERE zoekt. Verder zijn er ook de mogelijkheden van een privé-kerkdienst aan huis of in de kerk. Voor info: bel mail de predikant

Kijk de diensten mee (voorlopig alleen de morgendiensten)

 

- Diensten luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633-Gereformeerde-Kerk-Arnemuiden/events/live?media=audio
- Diensten kijken (voorlopig alleen de morgendiensten):
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/633-Gereformeerde-Kerk-Arnemuiden/events/live
- Kindernevendienst@home: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgAx0QMyAcn_kwxwyqsTNNLr
- Kerstdiensten terugkijken: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgBPcakZdGNXa9BrUj54hW-A
- Podcasts luisteren: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgCOA3naaOpqy0saDqErA914
Jaarrooster van de kerkdiensten.

Blijf geven!
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust in onze samenleving. Zo ook in onze gemeente.  Dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de kerk.   Wekelijks wordt er gecollecteerd voor de kerk en de tweede collecte  bij toerbeurt voor de diaconie, ZWO, evangelisatie en voor het jeugdwerk. Dat gaat gepaard met belangrijke inkomsten. Langs deze weg wil ik u, namens het College van Kerkrentmeesters, de diaconie/ZWO, de evangelisatie en het jeugdwerk, vragen om ook in deze tijd uw bijdrage over te maken. 

We hebben de inkomsten hard nodig!!

U kunt uw collectegeld in de kerk doneren en periodiek overmaken op de onderstaande rekeningnummers:

Kerk:  NL29 RABO 0303 8004 29
Diaconie: NL25 RABO 03038120 44
Evangelisatie: NL12 RABO 0303 8509 81
Jeugdcentrale: NL70 RABO 0303 8039 59
ZWO: NL 98 RABO 0303 8528 28

Ik wil u al vast heel hartelijk bedanken voor uw medewerking!!

Namens het CKRM, Arie Schroevers, voorzitter.