Kerkdiensten

De reguliere kerkdiensten zijn 's morgen om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur. Vanwege het gevaar van besmetting met het corona-virus, zijn de volgende maatregelen van kracht (per Dankdag 2020) voor de kerkdiensten: er kunnen 30 kerkgangers per dienst in de kerk aanwezig zijn, niet meegerekend: personeel (alle mensen die een taak in de dienst hebben) en kinderen tot 13 jaar; voor deelname aan de dienst dient u zich op te geven bij de scriba, vermeld daarbij welke diensten en met hoeveel huisgenoten u wil deelnemen , daarna komt u alleen naar de kerk op de uitnodiging die u van de scriba terugontvangt; u houdt ten allen tijde afstand van 1,5 meter (=3 stoelen) tot niet-huisgenoten boven de 13 jaar; u wordt door de kosters bij de ingang opgevangen en een plaats gewezen; we zingen voorlopig niet samen, de zang wordt verzorgd door ten hoogste 4 leden, u kunt u daarvoor opgeven bij ouderling Connie Meerman; u bent vrij om een mondkapje te dragen als u dat een veilig gevoel geeft; de kerkdiensten zijn thuis via kerktelefoon en internet te volgen.

Als kerkeraad vragen we uw begrip en medewerking bij deze maatregelen. We hopen dat we zo elkaar hoe beperkt ook kunnen ontmoeten rond een open Bijbel en in een gemeenschap die om elkaar geeft. Onze laatste maatregel dat we het samenzingen hebben verdaagd, hebben we op verzoek van u als gemeente genomen om daarmee kwetsbare zusters en broeders in ons midden terug te zien en hun plek in de erediensten weer te zien innemen. We zien uit naar uw terugkeer!

Jaarrooster van de kerkdiensten.

Vanaf 12 juli streamen (filmen) we de diensten niet meer!
- Diensten tot en met 5 juli terugkijken: https://www.youtube.com/channel/UCbT0lamyLLRKGErk_oa11-w/videos
- Diensten luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633#.VcMUTnjBpWY
- Kindernevendienst vlog 6: https://youtu.be/6TRDc6XyiPU

 

Blijf geven!
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust in onze samenleving. Zo ook in onze gemeente.  Dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de kerk.   Wekelijks wordt er gecollecteerd voor de kerk en de tweede collecte  bij toerbeurt voor de diaconie, ZWO, evangelisatie en voor het jeugdwerk. Dat gaat gepaard met belangrijke inkomsten. Langs deze weg wil ik u, namens het College van Kerkrentmeesters, de diaconie/ZWO, de evangelisatie en het jeugdwerk, vragen om ook in deze tijd uw bijdrage over te maken. 

We hebben de inkomsten hard nodig!!

U kunt uw collectegeld in de kerk doneren en periodiek overmaken op de onderstaande rekeningnummers:

Kerk:  NL29 RABO 0303 8004 29
Diaconie: NL25 RABO 03038120 44
Evangelisatie: NL12 RABO 0303 8509 81
Jeugdcentrale: NL70 RABO 0303 8039 59
ZWO: NL 98 RABO 0303 8528 28

Ik wil u al vast heel hartelijk bedanken voor uw medewerking!!

Namens het CKRM, Arie Schroevers, voorzitter.