Kerkdiensten

BEGRAFENISDIENST DAVID DE LOOFF
KIJKEN: https://www.youtube.com/watch?v=_Cb9SlLhUaM
LUISTEREN: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633#.VcMUTnjBpWY

Onze kerkdiensten zijn 's morgen om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur. Vanwege het gevaar van besmetting met het corona-virus, zijn de volgende maatregelen van kracht (per 17 december 2020) voor de kerkdiensten: de diensten worden online uitgezonden (geluid)  , de kerk is gesloten en alleen personeel is in de kerk aanwezig om de dienst te verzorgen. Onder het personeel behoren ook de voorzangers (4 gemeenteleden) . Wilt u graag meehelpen de lofzang gaande te houden? U  kunt u daarvoor opgeven bij ouderling Connie Meerman; u bent vrij om een mondkapje te dragen als u dat een veilig gevoel geeft; de kerkdiensten zijn thuis via kerktelefoon en internet te volgen.

Als kerkeraad vragen we uw begrip en medewerking bij deze beperkingen. We hopen dat we toch  hoe beperkt of anders ook een gemeenschap blijven  die om elkaar geeft.

Jaarrooster van de kerkdiensten.

- Kindernevendienst@home: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgAx0QMyAcn_kwxwyqsTNNLr
- Diensten luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633#.VcMUTnjBpWY
- Kerstdiensten terugkijken: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgBPcakZdGNXa9BrUj54hW-A
- Podcasts luisteren: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgCOA3naaOpqy0saDqErA914

Downloaad hier de powerpoint bij de dienst van zondagochtend: https://www.dropbox.com/s/jqqi0hn85yyye2b/P-PPT-170121.pptx?dl=0
BIj de preek van zondagmiddag 17 januari 2021 Film The Second Chance: https://youtu.be/BP5rMpaBC-U

Blijf geven!
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust in onze samenleving. Zo ook in onze gemeente.  Dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de kerk.   Wekelijks wordt er gecollecteerd voor de kerk en de tweede collecte  bij toerbeurt voor de diaconie, ZWO, evangelisatie en voor het jeugdwerk. Dat gaat gepaard met belangrijke inkomsten. Langs deze weg wil ik u, namens het College van Kerkrentmeesters, de diaconie/ZWO, de evangelisatie en het jeugdwerk, vragen om ook in deze tijd uw bijdrage over te maken. 

We hebben de inkomsten hard nodig!!

U kunt uw collectegeld in de kerk doneren en periodiek overmaken op de onderstaande rekeningnummers:

Kerk:  NL29 RABO 0303 8004 29
Diaconie: NL25 RABO 03038120 44
Evangelisatie: NL12 RABO 0303 8509 81
Jeugdcentrale: NL70 RABO 0303 8039 59
ZWO: NL 98 RABO 0303 8528 28

Ik wil u al vast heel hartelijk bedanken voor uw medewerking!!

Namens het CKRM, Arie Schroevers, voorzitter.