Kerkdiensten

Onze kerkdiensten zijn 's morgen om 9.30 uur en (vanaf 5 december ) 's middags om 15.30 uur.  Vanaf 25 september (en opnieuw bevestigd op 29 november 2021)  geven we elkaar de verantwoordelijkheid en vrijheid om vrijmoedig en veilig naar de kerk te komen. We nemen samen verantwoordelijkheid om 1,5 meter afstand van niet huisgenoten te houden.  De  rijen staan 1,5 meter van elkaar en als u tussen elkaar 3 stoelen openhoudt, heeft u ook naast u 1,5 meter afstand.  De kerkdiensten zijn zonder opgave voor ieder toegankelijk.  Wie graag voldoende afstand houdt, kan dat bij de kosters aangeven, zij zullen voor u een plaats toewijzen en de plaatsen daarom heen reserveren. 

We vragen elkaar verantwoordelijk en veilig om te gaan met lichaamscontact bij  begroeting , bij coronagerelateerde klachten thuis te blijven, de pompjes bij binnenkomst gebruiken . 
 
Laten we met vreugde opgaan voor de HERE en Zijn gemeente

Als kerkeraad zijn we blij dat we samen met jullie de verantwoordelijkheid dragen voor een open en veilige kerk.  We hopen en bidden dat we weer groeien in  een gemeenschap  die samen de HERE zoekt.

De mogelijkheden van meekijken en de privé-kerkdienst aan huis of in de kerk, blijven .

Kijk hier de diensten mee:

 

- Diensten luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/633-Gereformeerde-Kerk-Arnemuiden/events/live?media=audio
- Diensten kijken:
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/633-Gereformeerde-Kerk-Arnemuiden/events/live
- Kindernevendienst@home: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgAx0QMyAcn_kwxwyqsTNNLr
- Kerstdiensten terugkijken: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgBPcakZdGNXa9BrUj54hW-A
- Podcasts luisteren: https://youtube.com/playlist?list=PLSK3VXI4zQgCOA3naaOpqy0saDqErA914
Jaarrooster van de kerkdiensten.

Blijf geven!
Het Coronavirus zorgt voor veel onrust in onze samenleving. Zo ook in onze gemeente.  Dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de kerk.   Wekelijks wordt er gecollecteerd voor de kerk en de tweede collecte  bij toerbeurt voor de diaconie, ZWO, evangelisatie en voor het jeugdwerk. Dat gaat gepaard met belangrijke inkomsten. Langs deze weg wil ik u, namens het College van Kerkrentmeesters, de diaconie/ZWO, de evangelisatie en het jeugdwerk, vragen om ook in deze tijd uw bijdrage over te maken. 

We hebben de inkomsten hard nodig!!

U kunt uw collectegeld in de kerk doneren en periodiek overmaken op de onderstaande rekeningnummers:

Kerk:  NL29 RABO 0303 8004 29
Diaconie: NL25 RABO 03038120 44
Evangelisatie: NL12 RABO 0303 8509 81
Jeugdcentrale: NL70 RABO 0303 8039 59
ZWO: NL 98 RABO 0303 8528 28

Ik wil u al vast heel hartelijk bedanken voor uw medewerking!!

Namens het CKRM, Arie Schroevers, voorzitter.