Kerkenraad

De kerkenraad bestaat in de regel uit de predikant, scriba, 9 wijkouderlingen, 5 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. Het moderamen bestaat uit de predikant, de scriba, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

De predikant fungeert als preses.

De kerkenraad vergadert elke maand (behalve in augustus) op de 2e maandag van de maand om 19.30 uur.

Het moderamen vergadert op de 1e maandag van de maand om 19.30 uur.

Als u contact wilt hebben met de kerkenraad kunt u mailen naar: info@gereformeerdekerkarnemuiden.nl of bellen met de voorzitter, Wouter van de Veen: 0118-601147