Kids en Jeugd

De Gereformeerde Kerk in Arnemuiden wil de kids en jongeren van de gemeente actief betrekken. Dat doen we op allerlei manieren. De belangrijke kernpunten binnen het jeugdwerk zijn samen te vatten in de vier O’s: Onderwijs, Omzien naar de jongeren, Ontmoeting en Ontspanning met elkaar. 
Dat alles met als doel om onze kinderen en jongeren Jezus Christus, de Redder der wereld, bekend te maken. Zodat ook zij Hem na gaan volgen.
Hiernaast een greep uit de activiteiten die weer zijn gestart in het nieuwe seizoen.