Liturgiecommissie

De liturgiecommissie heeft als opdracht om bij te dragen aan de vormgeving van de ontmoetingen tussen de Here en zijn gemeente in de erediensten. De taken van de liturgiecommissie zijn:

- De kerkenraad adviseren en ondersteunen
- Verdiepen in de kennis van liturgische onderwerpen
- Het liturgisch bewustzijn van de gemeente stimuleren
- Door een bewust gebruik van liturgie God de eer geven die past bij zijn grootheid en majesteit
- Van de diensten op bijzondere feestdagen iets moois maken, bijv. Advent, Kerst, Pasen en Pinksteren

Bij nieuwe voorstellen wordt er altijd rekening gehouden met het draagvlak in de gemeente, eventueel houden we eerst een peiling. De Liturgiecommissie komt  5 à 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.