Missie en visie

De Gereformeerde Kerk van Arnemuiden wil op een eigentijdse wijze gemeente van Christus zijn door:

  • Gods liefde binnen en buiten de gemeente uit te stralen;
  • De jeugd actief te betrekken bij het gemeente zijn.

De gemeente wil een veilige plaats voor gelovigen bieden en openstaan voor wie hulp zoekt voor lichaam en geest. Vooral nu steeds meer mensen de kerk de rug toekeren, wil de gemeente actief het evangelie uitdragen.

Bekijk hier het beleidsplan 2018-2022

Voor de huidige verkiezingsregeling (vanaf 2019)  zie hieronder: