Aandacht voor Israelzondag in de dienst van 7 oktober

Zondag 7 oktober a.s. vieren we, net als zoveel andere kerken in Nederland in de morgendienst, Israëlzondag. Het is goed om de focus te richten op Israël, het volk van God. Hij heeft er een Verbond mee gesloten, het is dus niet zomaar een volk als alle andere! 

De dienst zal dan in het teken staan van Israël in Woord en muziek. Voor deze dienst is een houtblazers/strijkers ensemble samengesteld die speciaal hiervoor muziek heeft ingestudeerd. Dit ensemble bestaat uit 6 personen:
- Jan Arie en Christian Platteeuw – viool
- Lotte v/d Veen – dwarsfluit
- Nellie v/d Ketterij – altsaxofoon
- Daphne v/d Gruiter en Ria Boogaard – klarinet.

Aan de uitgang zullen er “Christenen voor Israël ”kranten worden uitgedeeld, ook voor de jongeren is er een magazine en ook onze jongste kinderen worden niet vergeten.