Aftrap startweekend met Sing-in

We open het startweekend op vrijdagavond met een gezamelijke Sing-in. De muziekgroep is gevuld door muzikanten uit onze eigen gemeente, aangevuld met verschillende gastmuzikanten. Kees Meulmeester zal een korte overdenking verzorgen rondom het startweekend thema Gods Geest verbindt generaties.

Iedereen is van harte uitgenodigd, ook mensen van buiten onze gemeente. We zingen oude en nieuwe liederen en hopen op een gezegende avond. We beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Voordat de avond begint is er nog een gebedssamenkomst om 19.00 uur, natuurlijk ben je van harte welkom om mee te bidden voor de avond, het startweekend en onze gemeente.