Albanië update

Bijna aan het einde van het jaar gekomen kijken we terug op wat er met de opbrengsten van onze inzamelingsacties voor Albanië is gedaan. Heel veel! Hieronder een bericht van Fred en Wilma Westerink:

Gevangenenzorg Albanie (- Shkbsh) heeft wel een bijzondere positie.
Afgelopen maand zijn alle religieuze activiteiten stil gelegd, vanwege onregelmatigheden op het gebied van extremisme en terrorisme. Dus alle activiteiten van de moslims, orthodoxen en katholieken zijn gestopt, behalve onze activiteiten. Vanwege onebgrip bij de gevangenis politie moest de maatregel nog 2 keer worden doorgestuurd, dat de activiteiten van Gevangenenzorg Albanie - Shkbsh gewoon door mochten gaan!

Prisoners Journey
Afgelopen jaar hebben een goeie 200 mannen en vrouwen de Prisoners Journey cursus afgerond. Heel opmerkelijk is dat meer dan de helft van de mensen aangaf dat ze zichzelf nu als gelovig beschouwen. Niet direct drastische bekeringen en totaal veranderde levens, maar wel mensen die open staan om meer van het evangelie te horen. Komend jaar gaan we verder!

Dream Academy
De kinderen uit ons project zijn net zo getalenteerd zijn als alle andere kinderen. Alleen omdat hun vader of moeder in de gevangenis zit, kunnen ze vaak school niet afmaken, of verder studeren. Vaak eindigen die kinderen werkloos of als oppasser op de koe of de geiten. Wij gaan de Dream Academy starten, waarin we de kinderen van gevangenen kansen willen bieden om juist wél verder te komen. In eerste instantie zal dat zo'n 5 a 6 keer per jaar zijn, later moet dat meer geregeld worden dat de jongelui getraind worden, geprikkeld om verder te dromen dan de realiteit. Met een beetje hulp van ons en andere partijen moeten ze die dromen dan waar kunnen maken.

Een kerk in elke gevangenis.
In 6 gevangenissen kunnen we al spreken van een (kleine) christelijke gemeenschap in de gevangenis. Onze kapelaans zijn druk om gevangenen te trainen om leiding te kunnen geven aan deze gelovigen, en een hulp te zijn binnen de vertroebelde wereld in de gevangenis. In 2 gevangenissen hebben we fysieke ruimtes die de gevangenen dagelijks (!!) mogen gebruiken als samenkomst ruimte. Daar wordt gesproken, gebeden en Bijbel gelezen. We werken in alle gevangenissen, met vallen en opstaan, aan een christelijke groep gevangenen die actief gaan omzien naar mede-gelovigen en ook naar alle andere mede gevangenen.

Angel Tree
Een project waarin honderden ouders in de gevangenis een kans krijgen om een kado voor hun kinderen aan te vragen. Zodoende helpen we de ouders en kinderen een (ietjse) betere relatie te ontwikkelen. De ouders vullen een aanvraag in in de vorm van een kerstkaart, en wij zoeken vrijwilligers door heel Albanie die een kado kopen en dat uit naam van de ouder gaan brengen aan het kind. Tegelijkertijd een gouden gelegenheid om mensen te leren kennen en mss uit te nodigen naar een dienst te komen. Op dit moment hebben we weer honderden aanvragen, en zijn we druk met de verdeling.