BELANGERIJK BERICHTEN: Coronavirus en kerkdiensten

Vanwege het Coronavirus de volgende mededeling: In principe gaan de kerkdiensten tot en met 6 april niet door. De diensten worden zoveel mogelijk online verzorgt en uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. We zoeken naar allerlei manieren om de gemeente te bereiken en toch de blijde boodschap van hoop juist in deze tijd aan jullie te brengen. Houdt de website en facebookpagina in de gaten voor updates.

De kerkenraad is afgelopen maandag 16 maart bij elkaar geweest ivm het coronavirus en de daarbij aangegeven maatregelen vanuit de Rijksoverheid i.r.t. onze kerkdiensten.

Hier volgen een aantal opmerkingen en de maatregelen die zijn genomen:
- gebaseerd op de opkomst afgelopen zondagmorgen, is gebleken dat onze gemeente de maatregelen van de Rijksoverheid en de oproep in de weekbrief, heeft opgevolgd
- fijn dat zoveel mensen thuis de kerkdienst van zondagochtend beluisterd hebben via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/633#.VcMUTnjBpWY. Er waren ruim 3 x keer zoveel luisteraar als op een normale zondag ( rechtstreekse luisteraars alswel luisteraars die later hebben geluisterd ). We danken br. P. Riemens dat hij deze “bijzondere” dienst heeft mogen leiden. Zo hoorden we over God, de herder, die het verlorene zoekt. God is om ons bewogen! Onze tijden zijn in Zijn hand. nav Marc 14.
- de avonddienst op 15 maart is kort ervoor afgelast n.a.v. de aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid die zondagmiddag zijn medegedeeld
- besloten is tot en met 6 april geen gezamenlijke kerkdiensten te houden.
- In overleg met de dienstdoende voorgangers willen we op de gebruikelijke kerktijden een dienst op één of andere manier verzorgen. Er wordt gedacht aan een verkorte reguliere dienst, een meditatie of in een andere vorm welke dan via internet beluisterd kan worden. Zo kunnen we als kerk juist in deze Stille tijd en tevens moeilijke tijd, toch contact met elkaar houden.
- Op de woensdagen tijdens deze crisis is er extra gebed. In gebed worden de zorgen en ongerustheid neergelegd bij God en vragen we een zegen over het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen. De komende 3 woensdagen worden 's avonds om 19.00 uur onze klokken geluid, als teken van hoop en troost.
- Tot en met 6 april liggen alle activiteiten van en in de kerk stil. Dus geen groepsactiviteiten zoals vergaderingen, catechese, GGG en jeugdwerk. Ook is er geen verhuur van de kerk met omliggende gebouwen gedurende deze periode. De reguliere huisbezoeken gaan voorlopig niet door. Bijzondere pastorale zaken in overleg met predikant en/of wijkouderling nader af te stemmen. Begrafenissen zullen in overleg met familie, begrafenisondernemer en kerkenraad mogelijk wel in de kerk plaatsvinden. Echter altijd wel volgens de gestelde maatregelen door de Rijksoverheid en de uitvaartbranche.  
- Wel willen we graag contact houden met u als gemeente! Als u iemand wil spreken: schroom niet de telefoon te gebruiken. Ook als u praktische hulp nodig hebt (bv. boodschappen) geef het aan uw ouderling of diaken door en er wordt voor gezorgd. Pastorale zaken willen we ook met elkaar blijven delen. Dus geef dit door!

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus, Overwinnaar!

De kerkenraad