BELANGRIJK BERICHTEN: Coronavirus en kerkdiensten

De diensten worden gehouden met in acht neming van adviezen van het RIVM. We zitten apart, op afstand 1,5 meter, alleen wie behoort tot een huishouden zit bij elkaar, etc. Maximaal 50 personen en we zingen beperkt (2 verzen per keer). We vragen u een mondkapje te dragen bij binnen en uitgaan en heel de kerk te vullen (maak ook gebruik van het hoge gedeelte! ). Wilt u ook de kerk na de samenkomst snel verlaten en niet binnen napraten!  Voorzichtigheidshalve hebben we gekozen om ook kinderen onder de 13 jaar mee te tellen bij het maximale aantal personen.

Om een ieder de kans te geven minstens één dienst bij te wonen, wordt u verzocht u op te geven, wanneer en welke diensten (ochtend en/of middag) u bij wilt wonen en met hoeveel personen.

Nadat u zich opgegeven heeft, zal er gepuzzeld worden wanneer u één of meerdere dienst(en) bij kunt wonen. Hiervoor ontvangt u van de scriba een uitnodiging.

Mocht u dan, ondanks opgave, toch niet kunnen voor een dienst of komt u met minder personen dan opgegeven, dan graag bericht naar de scriba, zodat er andere gemeenteleden in uw plaats uitgenodigd kunnen worden.

Dit graag uiterlijk vrijdags 19.00uur doorgeven aan de scriba (Els van Belzen) per mail scribagka@gmail.com of telefonisch 602555.

Nogmaals: schroom niet u voor veel diensten op te geven, het puzzelwerk doen wij voor u!

De kerkenraad.