BELANGRIJK BERICHTEN: Coronavirus en kerkdiensten

Nieuwe coronamaatregelen kerkdienst
Geliefde broeders en zusters, broertjes en zusjes,
we hebben als kerkeraad in onze extra vergadering dinsdagavond besloten dat we verder versoepelen in onze coronamaatregelen. In de lijn met onze motivatie van 6 september om de belemmeringen voor u als leden van de gemeente om naar de kerk te komen af te bouwen, en met de adviezen van CIO en PKN in ons achterhoofd hebben we besloten dat:
 
1. de 1,5 meter afstand vervalt als norm. Het staat enerzijds ieder vrij om op eigen verantwoordelijkheid naast elkaar te zitten en anderzijds zorgen wij ervoor dat er ook voor ieder de mogelijkheid blijft om met voldoende afstand te kunnen plaatsnemen. Daarom zullen we de opstelling van de kerk zoals die nu is, laten staan: ruime afstand tussen de rijen en de ontmoetingsruimte  bij de kerk openhouden.  We zullen iets meer rijen toevoegen.
 
2.  Opgeven voor de kerkdiensten vervalt, evenals de gezondheidscheck bij de ingang. U kunt dus gewoon weer komen zonder reservering, registratie en uitnodiging!
3. wilt u graag op afstand zitten, meld dat bij binnenkomst aan de koster, de koster zorgt dan voor deze plaatsen en reserveert voor u de stoelen om u heen zodat u op afstand zit.
 
4. We zorgen voor een zo goed mogelijke  luchtkwaliteit door voor de diensten een half uur te ventileren met de deuren naar de tuin en naar buiten ontmoetingsruimte open tot aanvang dienst en de bovenlichten van de ontmoetingsruimte en het binnenraam onder het orgel en de voordeur de hele dienst open , voor zolang het weer dat toelaat. Wanneer het te koud wordt, zullen we na de diensten gaan luchten.
 
5. De ouderling van dienst zal de predikant weer de hand geven (als beiden dat goed vinden) .
 
We vragen elkaar verantwoordelijk en veilig om te gaan met lichaamscontact bij  begroeting , bij coronagerelateerde klachten thuis te blijven, de pompjes bij binnenkomst gebruiken . 
 
Namens de kerkeraad, Willem Frank van de Woestijne (voorzitter)
Laten we met vreugde opgaan voor de HERE en Zijn gemeente

ie we graag met u delen!

namens de kerkeraad , WF van de Woestijne (voorzitter)