Column: Afhankelijk van je hemelse Vader

‘Papa, papa, papa, papa…’, klinkt het iets angstige kinderstemmetje door het kiertje van de slaapkamerdeur. Ik reageer met ‘Papa is hier Tobias, ga maar lekker slapen’ en ik zie op onze babycam dat hij zijn hoofd neerlegt en lekker gaat liggen. Even later hoor ik de rustige ademhaling van een slapende peuter.

Tobias zit in een fase dat hij soms even checkt of papa (of mama) er nog is en voor hem zorgt. Soms gebeurt dat door gewoon even een knuffel en soms door even te roepen. Na het zien of horen van zijn ouders is hij vaak weer helemaal gerustgesteld. Het is natuurlijk niet zo gek dat hij dit doet. Hij realiseert zich steeds meer dat hij afhankelijk is van ons. Zonder zijn ouders kan hij (nog) niet.

Ik vroeg me laatst af: zijn wij net zo afhankelijk van onze hemelse Vader?

Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
Psalm 34 vers 5 en 9

De Bijbel staat vol met dit soort prachtige bemoedigingen. Maak jij tijd om deze te lezen en tot je door te laten dringen? Het laat je realiseren hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van onze schepper. Ook al regelen wij vaak onze zaakjes zelf wel en mag God af en toe assisteren. Maar dat is schone schijn. Zonder je hemelse Vader kun je niet.

Afhankelijk zijn vraagt om vertrouwen. Het vertrouwen van een kind dat de stem van zijn Vader hoort en zich bevrijd voelt van angst. Afhankelijk zijn vraagt om loslaten. Loslaten zodat we kunnen proeven en genieten van Zijn goedheid. Afhankelijk bij Hem schuilen.

Gelukkig die mens!

Klaas van de Ketterij