Cursus: Hoe help ik een ander groeien?

Cursus: geestelijke ouderschap of hoe help ik een ander positief in zijn/haar geloofsleven.
Jezus leert ons om te investeren in de relatie met onze Hemelse Vader. Ook leert Hij ons te investeren in de relatie met onze broeders en zusters. Heel diepgaand was de relatie met Zijn discipelen, Is het mogelijk dat we in de gemeente meer voor elkaar zijn dan de persoon die naast ons in de kerk zit? In de Bijbel wordt gesproken over geestelijk ouderschap. Dit in navolging van Jezus. Wat leren wij uit de Bijbel hierover? In wie investeer jij diepgaand? Hoe doe je dat? Wat heb je nodig?

Daarover willen we samen nadenken in de cursus die gehouden wordt op vrijdagavond 31 januari en zaterdag 1 februari. Cursusleider zijn onze eigen predikant en ds. Jelle de Kok.
Opgave is mogelijk zondag 12 en 19 januari na de diensten of bij Marjanne Ringelberg. mail ringelb@zeelandnet.nl.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Voor koffie/thee en soep wordt gezorgd. Graag zelf lunchpakket meebrengen.
Tijd: Vrijdag van 19:30-22:00 en zaterdag van 9:30-15:30.
Zegt het voort......

Deze cursus is onderdeel van ons jaarthema: Verbinden van generaties.