Cursusweekend: Luisteren naar Gods stem

Fijngevoeligheid voor Gods stem
Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

De  cursus bestaat uit drie delen
Avond: Wandelen met God (over een persoonlijke relatie met God) en Beweging naar BOVEN: in liefde groeien naar God
Ochtend: Wacht op de Heer (over tijd nemen voor God, stil worden en verwachting) en Beweging naar BINNEN: in liefde groeien naar elkaar
Middag: Rivieren van levend water (over de inwoning en vervulling met de Heilige Geest) en  Beweging naar BUITEN: in liefde groeien naar de wereld.

Voor meer informatie http://www.ewv.nl/vorming/luisteren-naar-gods-stem-opzet-inhoud

Cursusleider
Cursusleider is ds. J. de Kok (predikant te Wilsum). Hij is vanuit het Evangelisch Werkverband 3,5 dag in de week vrijgesteld voor dit werk.
Onkosten : €10,00 voor het boekje
Zelf lunchpakketje meenemen.
Consumpties voor eigen rekening.
Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Plaats en tijd
De data zijn vrijdagavond 16 maart en zaterdagmorgen en middag 17 maart
De tijden Vrijdagavond van 19.45-22.00 en zaterdag van 9.30-15.00
Plaats: Kerklaan 4, te Arnemuiden

Opgave voor 10 maart 2018 bij Marjanne Ringelberg 0118-602408 email: ringelb@zeelandnet.