De afsluiting van elke woensdag gebed voor de Coronacrisis

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus hebben we afgelopen woensdagen gebeden in de kerk. Lees hier hoe we dat nu gaan afronden. 

We hebben als kerk vanaf 18 maart meegedaan met het  landelijk initiatief “Klokken van hoop”. Op de woensdagavonden hebben we de klokken een kwartier geluid als een gebaar van bemoediging en hoop voor onze omgeving in deze crisistijd. Deze landelijke luidactie wordt beëindigd op Bevrijdingsdag 12.00uur met nog een keer het luiden van de klokken. Ook wij zullen onze klokkenluidactie afsluiten. Onze kerk heeft meegedaan met het initiatief.

Zoals u weet hebben wij als kerkenraad het moment van klokkenluiden aangegrepen om in de kerk met enkele mensen te bidden en deze gebeden uit te zenden via kerktelefoon en internet. Via de preekhulp werd opgeroepen om mee te bidden of persoonlijke gebeden aan te bieden.

Dit hebben gedaan tot woensdag 29 april. 

Terwijl we op Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei voor de laatste keer luiden van 12.00 tot 12.15 uur; zullen we het bidden als gemeente wel voortzetten iedere woensdag vanaf 19.00 uur te beginnen op 6 mei in de kerk zonder klokgelui en zonder uitzending. 

Als u mee wilt bidden neem dan even contact op zodat we kunnen regelen dat we met een groepje van hooguit 5 mensen bidden. Zo  zorgen we ervoor dat we de groepsvormings- en afstandsregels kunnen respecteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ouderling Floor Koppejan.