Doe mee met het Kerstoratorium van De Lofstem

Op D.V. zaterdag 22 december hopen wij als koor het oratorium ‘De Belofte Vervuld’ uit te voeren tijdens onze kerstzangavond. Een oratorium is een vocaal stuk, waarbij koor en musici met een verteller een boodschap willen uitdragen. ‘De Belofte Vervuld’ vertelt het kerstverhaal, waarin uiteraard de geboorte van onze Here Jezus Christus verkondigd wordt. Tekst en muziek van dit oratorium zijn van de hand van Jan-Peter Teeuw. De muzikale begeleiding hierbij is met orgel, piano, fluit, hobo en trompet. Tijdens de kerstzangavond zal het Marnixkoor uit Vlissingen dit oratorium met ons meezingen. Ons kinderkoor Jubilate zal die avond haar eigen repertoire zingen.

Al eerder hebben wij oratoria gezongen, zoals het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’, het scheppingsoratorium ‘Schepping’ en in de lijdenstijd het passie-oratorium ‘Van Liefde Ongekend’. Aan al deze muzikale uitvoeringen hebben gastzangers en gastzangeressen hun medewerking verleend. Graag willen we u wederom in de gelegenheid stellen om dit mooie muziekstuk met ons mee te zingen. Als sopraan, alt, maar zeker ook als bas of tenor bent u van harte welkom! Als tegemoetkoming in de onkosten vragen we de gastleden € 25,-te betalen. Na de zomervakantie beginnen we weer met repeteren op D.V. maandag 3 september, vanaf 20:00 tot 22:00 uur.

Graag zien en horen wij u na de zomervakantie!

Hartelijke groet, De Lofstem
Els van Belzen