Ds. J. Wouters over ‘sterven, opstanding, hemel en hel in bijbels perspectief’

Ds. Jos Wouters woont en werkt in Middelburg en is part-time predikant van de Hervormde Gemeente van Haamstede. Hij houdt voor kerkenraden, predikanten en pastorale werkers lezingen over vooral  ‘eschatologische’ onderwerpen (zaken die de eindtijd/ de laatste dingen betreffen). Hij wil in Middelburg op 22 september een presentatie geven over vragen rondom sterven, opstanding, hemel, hel en laatste oordeel. Alle geïnteresseerden (pastorale werkers, ambtsdragers, predikanten etc.) zijn welkom. Gebleken is dat de presentatie goed te gebruiken is bij stervensbegeleiding.  Het gaat om onderwerpen die meestal ter sprake komen bij stervenden en gesprekken met nabestaanden. Wat kunnen wij als kerkelijke gemeenschap, pastorale werkers en predikanten ‘meegeven’? Er is ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 september 2015 en begint te 19.30 uur. De plaats is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Als u belangstelling hebt kunt u zich uiterlijk 15 september a.s.  per e-mail aanmelden (info@joswouters.com). U ontvangt dan tijdig bericht over de gekozen plaats. Na afloop ontvangt u een reader zodat u de informatie nog eens kunt nalezen. Als aanmelding per e-mail niet lukt kan dat ook telefonisch (0118 – 613216)