Elke woensdag gebed voor de Coronacrisis

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zullen er komende woensdagen een dag van gebed zijn. Dat betekend dat we elke woendag van 19.00 tot 19.15 uur een kort gebed uitzenden om samen als gemeente te bidden om Gods leiding gedurende deze crisis. Ook zullen de klokken geluid worden. Juist in donkere tijden kunnen we als christenen hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Dit is een initiatief van De Raad van Kerken in Nederland (waarin de Protestantse Kerk vertegenwoordigd is), de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media. Wij als kerk doen hier graag aan mee.

Van 19.00 tot 19.15 uur zullen woensdag overal in het land kerkklokken luiden, om mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.