Koor The Key Singers zingen in ouderondienst 18 november

Op DV zondag 18 november a.s. zal in de morgendienst de ouderendienst  worden gehouden. Medewerking wordt verleend door het koor  “The Key Singers “ uit  Heinkenszand. Onze eigen predikant ds. Van de Woestijne gaat in deze dienst voor. Ook zullen enkele gemeenteleden aan deze dienst medewerken. Na afloop van de ouderendienst is er gelegenheid om een kopje koffie te nuttigen. U/jij bent van harte welkom !

De Liturgiecommissie.