Landelijke Week van Gebed met thema: Recht voor ogen

Van 20 t/m 27 januari 2019 wordt de jaarlijkse landelijke Week van Gebed voor de Eenheid gehouden. 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. 

Op Walcheren zijn in die week verschillende gebedsbijeenkomsten:
- Op zondag 20 januari viert de Protestantse gemeente in Nieuw en St. Joosland met Oud Katholiek Zeeland om 10 uur een gezamenlijke dienst.
- Op woensdagavond 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk een Avondgebed.
- Op vrijdag om 13.00 uur in de Nieuwe Kerk het Coventrygebed.
- Op zaterdag om 8.30 uur een gebedsontbijt bij het Leger des Heils aan ’t Zwin. Graag van tevoren opgeven.
- Op zondag 27 januari om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk een speciaal Stadsgebed, een samenwerking tussen het Stadspastoraat van de Nieuwe Kerkgemeente en de Raad van Kerken als afsluiting van de gebedsweek. Voorganger is ds. Jaap van der Zeeuw van de Baptistengemeente de Fontein in Middelburg.