Nieuwe discipelschapscursus van start

In het seizoen van 2015-2016 worden tien gespreksavonden gehouden rondom het thema discipelschap. Het eerste deel van het boek 'Discipelschap, over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest' van Ds. LM Vreugdehil komt aan de orde. Het tweede deel wordt in het tweede jaar behandeld.

Na een succesvolle en leerzame curscus Bouwstenen Bijbelschool, wordt in het nieuwe seizoen een vervolg cursus gestart. Het thema, discipelschap, is tegenwoordig veel onder de aandacht. In deze cursus blijven we niet hangen bij de theorie, maar gaan ook de praktijk in. Wat betekend discipelschap in het dagelijkse leven. Hoe zijn we een volgeling van Jezus in het leven van elke dag, in deze tijd en cultuur, met alle uitdagingen en vragen die daarin op ons afkomen.

De gespreksavonden worden georganisseerd vanuit de Gereformeerde kerk in Arnemuiden en de Protestantse gemeenten van Nieuw- en St. Joosland en Ritthem. Als u bij een andere kerk, of helemaal niet bij een kerk hoort, bent u natuurlijk ook van harte welkom. De cursus is op woensdagavond en de eerst volgende data zijn 7 en 21 oktober.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: