Regionale middag Evangelisch Werkverband/Groeigroepen

Zaterdagmiddag 23 september vindt dit plaats in onze kerk van 15:00 – 17:00 uur. Ds. Jelle de Kok zal spreken over het thema ‘De Hoop die in ons leeft’. Het leven van Jezus Christus geeft hoop en kracht. Maar hoe deel je dat in je directe omgeving? Hoe kun je een zegen zijn voor de mensen om je heen? Wat kunnen we leren van de eerste brief van Paulus? En hoe kan de groeigroep daarin een bron van inspiratie zijn of worden?

Wees welkom en laat je bemoedigen en aanmoedigen. Er is ruimte voor ontmoeting, samenzang, onderwijs, getuigenissen en gebed voor elkaar. Medewerking wordt verleend door het combo. Vanaf 14:30 uur inloop met koffie/thee. Aanmelden kan via het Evangelisch Werkverband of via ringelb@zeelandnet.nl , tel. 0118-602408.

Komt u, kom jij ook? En nodig anderen uit!