Samen zingen tot Gods eer in Nw- en St. Joosland

Graag wordt u uitgenodigd om zaterdag 2 september in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland Nieuwland Zingt bij te wonen. Deze koor- en samenzang begint om 15.00 uur. Op het programma staan vooral bekende liederen, waaronder Lichtstad met de Paarlen Poorten, Leid mij Heer, o machtig Heiland en Genade, zo oneindig groot. Vanwege het Lutherjaar is het thema dit jaar: Soli Deo Gloria. Daarom wordt ook ‘Een vaste brucht…’gezongen. Evenals vorig jaar zal het gemengd koor van De Levensbron-kerk in Goes optreden, o.l.v.  Rembrandt Minderhoud. De samenzang wordt op het orgel begeleid door Tim Bouwsma, organist in vier kerken, waaronder de uwe. Aan het slot wordt traditiegetrouw het Zeeuws Volkslied gezongen. Ondergetekende spreekt verbindende tekstjes uit.

De zang wordt voor de 13e keer gehouden en valt samen met het dorpsfeest, waarop de kerk nadrukkelijk aanwezig wil zijn. Daarom staan de deuren ook de hele dag open. Van 9.30-15.00 uur worden boeken verkocht ten bate van de zending in Pakistan. Bovendien worden  via de beamer foto’s vertoond van Nieuwland en  Nieuwlanders in 2016-17.  

Namens de organisatie: Wim Staat