In het seizoen van 2015-2016 worden tien gespreksavonden gehouden rondom het thema discipelschap. Het eerste deel van het boek 'Discipelschap, over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest' van Ds. LM Vreugdehil komt aan de orde. Het tweede deel wordt in het tweede jaar behandeld. Na een succesvolle en leerzame curscus Bouwstenen Bijbelschool, wordt in het nieuwe seizoen een vervolg cursus gestart. Het thema, discipelschap, is tegenwoordig veel onder de aandacht. In deze cursus blijven we niet hangen bij de theorie, maar gaan ook de praktijk in.

Pagina's