Startweekend op 14 en 15 september

Op 14 en 15 september vieren we als gemeente ons startweekend. Er zullen allerlei activiteiten georganisseerd worden en ook zal er lekker samen gegeten worden. Een weekend vol ontmoeting. We hopen dan ook dat we jullie allemaal mogen ontmoeten.

Op zaterdagavond zal er ruimte zijn om met elkaar God te aanbidden d.m.v. muziek. We zouden het fijn vinden als u één of meerdere van uw favoriete liederen naar ons wilt mail. Dit kan naar info@gereformeerdekerkarnemuiden.nl. De liederen kunnen worden doorgegeven tot 1 september. We willen benadrukken dat dit psalmen- gezangen- opwekkingen- Johannes de Heer liederen of liederen uit de evangelische liedbundel etc. mogen zijn. In elk geval een lied dat u/jij mooi vindt of een lied dat in uw/jouw leven van grote betekenis is geweest.

Wij gaan ons best doen om alle ingestuurde liederen samen met jullie te zingen. Tot eer van God, samen met elkaar als Zijn gemeente!!!