UITNODIGING VOOR ALLE GEMEENTELEDEN

De eerste zaterdag in november staat “Open Doors” altijd stil bij de eenheid van de wereldwijde kerk en de zorg voor elkaar. Dit jaar op 5 november in de Jaarbeurs te Utrecht.

We kennen “Open Doors” als een organisatie die zich al tientallen jaren inzet om vervolgde en bedreigde christenen te versterken, toe te rusten en mensen aanmoedigt tot wereldevangelisatie door gebed (zoals wij in de zondagavonddienst ook doen) en door verspreiding van bijbels, bijbelstudiematerialen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening. In bedreigde en onstabiele gebieden christenen voorbereiden op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld informeren en motiveren om zich te vereenzelvigen met vervolgde- en bedreigde christenen en hen actief te helpen. Als eén lid lijdt, lijden alle leden mee. (1Kor.12:26)

PROGRAMMA OPEN DOORSDAG:
Van 10.00 u. – 16.00 u. Ook een speciaal kinderprogramma, dus een echte gezinsdag.

Sprekers zijn:
Mariam uit Nigeria. Haar man is vermoord door strijders van Boko Haram.
Ds. Ron v/d Spoel. Hij is ambassadeur vervolgde kerk voor Open Doors. Geeft theologisch onderwijs aan pastors in vervolgde landen.
Jamal uit Libanon. Vijf jaar geleden was hij een “gewone” voorganger van een kleine Libanese gemeente. Jamal* (niet zijn eigen naam) en zijn gemeente begonnen vluchtelingen te helpen door noodhulp en geestelijke bijstand te verlenen.

Aanmelden via www.opendoors.nl/dag of je kunt ook even contact opnemen met mij.

Rian Pleijte.