Walking lunch op Tweede Kerstdag

Tweede kerstdag is iedereen hartelijk welkom op de te houden walking lunch/koffie!

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
- 10:30/12:00 koffie met iets lekkers
- 12:00/13:30 lunch
- 13:30/......... gezamenlijke afsluiting in de ontmoetingsruimte van de kerk met koffie/thee/fris

Op verschillende adressen in Arnemuiden kunt u genieten van een lekker bakje koffie, een heerlijke lunch en natuurlijk gezelligheid. Ook zal er een potje staan waarin een vrijwillige bijdrage gedaan kan worden voor het project van Tanja van Belzen en eventuele onkosten. Hebt u vervoer nodig? Meldt dit en u wordt opgehaald en thuisgebracht. Ook iedereen die geen lid is van onze kerk is hartelijk welkom. Geef je nog even op via één van de commissieleden.

Dus.....zegt het voort. We rekenen op een gezellig samenzijn. Zien ernaar uit om ook op deze manier de komst van Jezus naar deze wereld te gedenken en vieren.

Namens de voorbereidingscommissie, Corrie Aalberts, Ingrid Joosse, Trudy Nieuwdorp en Marjanne Ringelberg