Welkomstdienst met Herman Boon

Op zondag 8 april is er weer een Welkomdienst in de Hofpleinkerk te Middelburg. Herman Boon zal deze dienst voorgaan, hij is cabaretier, predikant, zanger en presentator. Het thema is: "Waar leef je voor?, we denken hier over na aan de hand van Handelingen 17: 24-28. De samenzang wordt begeleidt door het combo van Klaas van de Ketterij. Om 18:45 start de samenzang. Allen hartelijk welkom.

De welkomdienst is een initiatief van de Protestante Gemeente Middelburg. Deze speciale diensten worden georganiseerd voor kerkbezoekers en voor mensen die geen of soms een kerk bezoeken. Door op een creatieve manier de dienst samen te stellen, hopen we Gods liefde over te brengen en uit te dragen. 

Iedereen van harte uitgenodigd.