WINTERMARKT

Op vrijdag 11 november starten we de activiteiten van de wintermarkt. We beginnen ongeveer om 9.15 uur met het inpakken van de oliebollen. Vind u het gezellig een handje te helpen, van harte welkom. Natuurlijk is er voor alle inpakkers een bakje koffie met oliebol!!!

Aan het eind van de middag komt de jeugd weer bij u aan de deur met oliebollen. Ze doen dit elk jaar met veel enthousiasme en we hopen dat ze ook dit jaar weer allemaal verkocht worden. U kunt de gehele dag terecht om spullen in te leveren voor de rommel-en of boekenmarkt. Wanneer u de spullen niet zelf kunt vervoeren kunt u contact opnemen met Addi de Smit tel. 0118-602094 of Suzanne Joosse tel. 0118-603357.

Op D.V. zaterdag 12 november onze jaarlijkse wintermarkt van 10.00 uur tot 14.30 uur. Naast de bekende activiteiten zoals viskraam, bloemschikken, verloting enz. zijn er ook weer een aantal nieuwe kramen. Vanaf 11.00 uur kunt u genieten van de Zeeuwse muzikanten zij zullen diverse keren optreden. 10% van de opbrengst van de wintermarkt is voor het project van Fred en Wilma Westerink in Albanië.

Het is elk jaar weer een verrassing om gebak, handwerkjes en cadeautjes te mogen ontvangen t.b.v. de wintermarkt. We zijn ons ervan bewust dat deze dag alleen kan slagen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. We hopen u allen te mogen begroeten om er samen een gezellige dag van te maken. Namens de wintermarktcommissie, Suzanne Joosse