Zoals u wellicht weet geeft onze nieuwe Jumbo supermarkt pakketzegels bij uw boodschappen. De actie duurt tot 2 april a.s. Als u zelf de zegels niet spaart of nodig hebt wilt u ze dan sparen voor onze diaconie? Wij proberen dan zoveel mogelijk pakketten voor de voedselbank Walcheren te verzamelen.

MIDDELBURG - In de Hofpleinkerk in Middelburg wordt op zondag 7 april om 18.45 uur weer een Welkomstdienst gehouden. De dienst wordt geleid door Elise Mannah, een bekende christelijke zangeres. Het thema van de dienst is 'Hoopvol leven'. Iedereen is van harte welkom!

Van 20 t/m 27 januari 2019 wordt de jaarlijkse landelijke Week van Gebed voor de Eenheid gehouden. 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

In de gereformeerde kerk in Arnemuiden wordt op zondag 3 februari om 18.45 uur de eerste Welkomstdienst van 2019 gehouden. In deze dienst spreekt de heer Coen van Dalen uit Vlissingen over het thema ‘Hoe ontmoet ik God?’. Het gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede verleent onder leiding van de heer W. van den Berg de muzikale ondersteuning. Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 22 december 2018 organiseert de Hervormde kerk een kerstzangavond. Onder andere wordt het kerstoratorium 'De Belofte Vervuld' van Jan Peter Teeuw uitgevoerd. Verder treden kinderkoor Jubilate, kinderkoor De Jonge Zangers, het Marnixkoor uit Vlissingen en diverse muzikanten op. Iedereen is van harte welkom in de Hervormde kerk aan de Markt in Arnemuiden. Om 19.00 uur begint de zangavond.

Maandag 24 december vieren we samen de geboorte van onze Verlosser tijdens de Kerstnachtdienst. De zaal gaat open om 20.30 uur, het voorzingen begint om 21.00 uur o.l.v. Muziekvereniging Arnemuiden en de dienst begint om 21.30 uur. Onze eigen predikant, Ds. van de Woestijne  gaat voor en naast MVA is er ook muziek van onze eigen praiseband Zilt. Vier jij het feest met ons mee?

Tweede kerstdag is iedereen hartelijk welkom op de te houden walking lunch/koffie! Op verschillende adressen in Arnemuiden kunt u genieten van een lekker bakje koffie, een heerlijke lunch en natuurlijk gezelligheid. Ook iedereen die geen lid is van onze kerk is hartelijk welkom.

Wil je je alvast wat voorbereiden op de kerstdagen en het eens via de ogen van Jozef of Maria beleven? Jozef en Maria hebben ook eindelijk Facebook! In de weken voor kerst nemen ze je als vriend mee op reis. Jesus.net laat je op een interactieve manier kennismaken met het eeuwenoude kerstverhaal.

In de Hofpleinkerk in Middelburg wordt op zondag 2 december een Welkomstdienst gehouden. In deze adventszangdienst spreekt voorganger Peter Riemens uit Arnemuiden over het thema 'Licht'. De praiseband Zilt uit Arnemuiden verleent de muzikale ondersteuning. De dienst begint om 19.00 uur, vanaf 18.45 uur beginnen we met zingen.Iedereen is van harte welkom!

Op DV zondag 18 november a.s. zal in de morgendienst de ouderendienst  worden gehouden. Medewerking wordt verleend door het koor  “The Key Singers “ uit  Heinkenszand. Onze eigen predikant ds. Van de Woestijne gaat in deze dienst voor. Ook zullen enkele gemeenteleden aan deze dienst medewerken. Na afloop van de ouderendienst is er gelegenheid om een kopje koffie te nuttigen. U/jij bent van harte welkom !

De Liturgiecommissie.

Pagina's