Al wandeld het prachtige kerstverhaal ontdekken. Door vertellingen en uitbeelden van verschillende taferelen vertellen gemeenteleden het kerstevangelie op een creatieve manier. Op 18 december kunt u deelnemen aan deze wandeling en we vertrekken om 18.30 uur vanaf de Gereformeerde Kerk in Arnemuiden. Iedereen is van harte uitgenodigd!

De op donderdag 26 november gehouden lezing van Willem Ouweneel over Christenen en de eindtijd is goed bezocht. Samen met een groot aantal mede broeders en zusters van andere kerken mochten we de Bijbel onderzoeken. Wat staat er over de eindtijd, wat wordt hiermee bedoeld en wat zijn de tekenen van onze tijd.

Willem Ouweneel hield voor de pauze een korte boeiende uiteenzetting over deze zaken, na de pauze behandelde hij een aantal vragen uit het publiek.

Zondagmorgen 22 november willen we u/jou hartelijk uitnodigen om naar de GGG- dienst te komen. Deze dienst is als Do-Event vanuit de GGG-groep voorbereid. Het thema voor deze dienst is Money, money, money. (= geld) Ds. K. de Nood zal voorgaan. We hadden een oproepje geplaatst in de nieuwsbrief met de vraag wie er aan deze dienst mee wil werken. Het is heel mooi dat er zoveel mensen willen zingen en we een muziekgroepje hebben kunnen samenstellen. Het wordt zo een feestelijke samenkomst, waarin de Heere God de eer krijgt door de bijdrage van veel verschillende talenten.

De voorbereidingen voor de wintermarkt zijn in volle gang. We hopen deze te houden op D.V. zaterdag 21 november. Op vrijdag 20 november starten we weer met de oliebollenverkoop door de jeugd.

Op zaterdag hopen we er weer een gezellige dag van te maken! Om 11 uur zal het kinderkoor "Jubilate" voor ons zingen en om 12.30 uur is er een lunchconcert door eigen gemeenteleden. Kom luisteren onder het genot van een kop soep en/of broodje! Het rad van avontuur is terug van weggeweest. Er zijn mooie prijzen te winnen, ook bij de verloting.

Op 25 oktober 2015, in de avonddienst, beleefden we samen een mooie jeugddienst. We aten samen met de jeugd een soepje en een broodje hamburger. Tijdens de dienst zat de kerk goed vol, we zongen mooie liederen en hoorden een goede boodschap. Ook werd er informatie gegeven over het nieuwe gemeente doel: Albanië. Naderhand kletsten we lekker na onder het genot van een drankje en een bitterballetje. Hieronder ziet u een aantal foto's. Op de website staan er nog meer.

Op 26 november aanstaande is er in de Gereformeerde Kerk in Arnemuiden een lezing over het thema 'Christenen en de eindtijd' door Willem Ouweneel. Aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.

De avond is in twee delen verdeeld met een pauze in het midden en rond 21.30 uur weer afgelopen. Allen van harte welkom. Meer informatie volgt via deze nieuwsbrief.

Op 19 december 2015 wordt de musical” Shining Star” om 14.30 en om 19.30 uitgevoerd door koor ”Happy Voices” in de Westerkerk te Goes. Tickets zijn verkrijgbaar in de voorverkoop via tineke@zeelandnet.nl of voor de uitvoering aan de kassa in de Westerkerk. Toegangsprijzen zijn: Volwassenen 5 euro incl. consumptie en kinderen tot 12 jaar 2,50.

Graag hopen we u te ontmoeten op deze sfeervolle middag/avond.
Koor ”Happy Voices” 

Op 25 oktober, in de avonddienst om 19.00 uur is er een jongerendienst. Er zal veel muziek zijn van ons eigen combo, aangvuld met muzikanten uit andere kerken. Ds. Westerneng zal met ons nadenken over het thema You're next, gekozen met betrekking op het jaarthema van onze kerk 'Gods Geest verbindt generaties'. Iedereen, maar natuurlijk speciaal de jeugd is uitgenodigd voor deze dienst.

We gaan het komende seizoen als kerk sparen voor verschillende projecten in Albanië. Een land midden in de Balkan. Een land omringd door ruige bergen. Een land met evenveel inwoners binnen, als buiten haar grenzen. Jarenlang voelde Albanië het juk van het communisme. Pas rond 1990 gingen de grenzen open en sindsdien gaat het langzaamaan steeds iets beter. Het land heeft nu ruim 3 miljoen inwoners en de oppervlakte is een kwart kleiner dan die van Nederland. Veel van haar inwoners leeft nog steeds beneden de armoede grens en heeft een uitzichtloze toekomst.

Deze week een andere generatie die terugblikt op het startweekend van 18 tot 20 september. Het zijn verslagjes van de sing-in en de zaterdagavond. 

Pagina's