Op 25 oktober, in de avonddienst om 19.00 uur is er een jongerendienst. Er zal veel muziek zijn van ons eigen combo, aangvuld met muzikanten uit andere kerken. Ds. Westerneng zal met ons nadenken over het thema You're next, gekozen met betrekking op het jaarthema van onze kerk 'Gods Geest verbindt generaties'. Iedereen, maar natuurlijk speciaal de jeugd is uitgenodigd voor deze dienst.

We gaan het komende seizoen als kerk sparen voor verschillende projecten in Albanië. Een land midden in de Balkan. Een land omringd door ruige bergen. Een land met evenveel inwoners binnen, als buiten haar grenzen. Jarenlang voelde Albanië het juk van het communisme. Pas rond 1990 gingen de grenzen open en sindsdien gaat het langzaamaan steeds iets beter. Het land heeft nu ruim 3 miljoen inwoners en de oppervlakte is een kwart kleiner dan die van Nederland. Veel van haar inwoners leeft nog steeds beneden de armoede grens en heeft een uitzichtloze toekomst.

Deze week een andere generatie die terugblikt op het startweekend van 18 tot 20 september. Het zijn verslagjes van de sing-in en de zaterdagavond. 

Verschillende mensen zullen verslag doen van de activiteiten van het startweekend. Deze week twee verslagjes van de bingo en de maaltijd.

De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk ‘Israëlzondag’. Op deze ene zondag in het jaar geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De kern van het werk van Kerk en Israël is: mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen. Maar ook: met elkaar in gesprek komen en blijven. 

Op 18, 19 en 20 september wordt het jaarlijkse startweekend georganiseerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om de vele activiteiten bij te wonen. Het thema wordt 'Gods Geest verbindt generaties' Er worden allerlei dingen georganiseerd, voor jong en oud. Denk aan een Sing-In, een 60+ bingo, een gezamenlijke maaltijd en een kampvuur voor de jeugd. Wij hopen u te zien.

We open het startweekend op vrijdagavond met een gezamelijke Sing-in. De muziekgroep is gevuld door muzikanten uit onze eigen gemeente, aangevuld met verschillende gastmuzikanten. Kees Meulmeester zal een korte overdenking verzorgen rondom het startweekend thema Gods Geest verbindt generaties.

Ds. Jos Wouters woont en werkt in Middelburg en is part-time predikant van de Hervormde Gemeente van Haamstede. Hij houdt voor kerkenraden, predikanten en pastorale werkers lezingen over vooral  ‘eschatologische’ onderwerpen (zaken die de eindtijd/ de laatste dingen betreffen). Hij wil in Middelburg op 22 september een presentatie geven over vragen rondom sterven, opstanding, hemel, hel en laatste oordeel. Alle geïnteresseerden (pastorale werkers, ambtsdragers, predikanten etc.) zijn welkom.

Vanaf september 2015 zullen we als diaconieën van Arnemuiden samenwerken op het gebied van noodhulp in en rondom Arnemuiden. We zijn al een tijdje bezig met besprekingen, maar de handtekeningen zijn gezet en er ligt een goed plan op tafel. We gaan van start! Dankzij dit initiatief kunnen we een oplossing bieden aan de problemen die onstaan als gevolg van de versobering van de zorg.

De Evangelisatiecommissie kijkt dankbaar terug op een geslaagde evangelisatie actie tijdens de Visserijdag op zaterdag 27 juni. 'We konden getuigen van ons geloof, het was gezellig en hadden een mooie samenwerking'. In de kraam op de markt werden boeken, bijbels en christelijke muziek verkocht. Daarnaast was er een koffiecorner ingericht, daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. De geweldige inzet van alle bakkers en baksters heeft er voor gezorgd dat we meer dan 300 kopjes koffie en thee konden serveren.

Pagina's