Op 25 oktober 2015, in de avonddienst, beleefden we samen een mooie jeugddienst. We aten samen met de jeugd een soepje en een broodje hamburger. Tijdens de dienst zat de kerk goed vol, we zongen mooie liederen en hoorden een goede boodschap. Ook werd er informatie gegeven over het nieuwe gemeente doel: Albanië. Naderhand kletsten we lekker na onder het genot van een drankje en een bitterballetje. Hieronder ziet u een aantal foto's. Op de website staan er nog meer.

Op 26 november aanstaande is er in de Gereformeerde Kerk in Arnemuiden een lezing over het thema 'Christenen en de eindtijd' door Willem Ouweneel. Aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.

De avond is in twee delen verdeeld met een pauze in het midden en rond 21.30 uur weer afgelopen. Allen van harte welkom. Meer informatie volgt via deze nieuwsbrief.

Op 19 december 2015 wordt de musical” Shining Star” om 14.30 en om 19.30 uitgevoerd door koor ”Happy Voices” in de Westerkerk te Goes. Tickets zijn verkrijgbaar in de voorverkoop via tineke@zeelandnet.nl of voor de uitvoering aan de kassa in de Westerkerk. Toegangsprijzen zijn: Volwassenen 5 euro incl. consumptie en kinderen tot 12 jaar 2,50.

Graag hopen we u te ontmoeten op deze sfeervolle middag/avond.
Koor ”Happy Voices” 

Op 25 oktober, in de avonddienst om 19.00 uur is er een jongerendienst. Er zal veel muziek zijn van ons eigen combo, aangvuld met muzikanten uit andere kerken. Ds. Westerneng zal met ons nadenken over het thema You're next, gekozen met betrekking op het jaarthema van onze kerk 'Gods Geest verbindt generaties'. Iedereen, maar natuurlijk speciaal de jeugd is uitgenodigd voor deze dienst.

We gaan het komende seizoen als kerk sparen voor verschillende projecten in Albanië. Een land midden in de Balkan. Een land omringd door ruige bergen. Een land met evenveel inwoners binnen, als buiten haar grenzen. Jarenlang voelde Albanië het juk van het communisme. Pas rond 1990 gingen de grenzen open en sindsdien gaat het langzaamaan steeds iets beter. Het land heeft nu ruim 3 miljoen inwoners en de oppervlakte is een kwart kleiner dan die van Nederland. Veel van haar inwoners leeft nog steeds beneden de armoede grens en heeft een uitzichtloze toekomst.

Deze week een andere generatie die terugblikt op het startweekend van 18 tot 20 september. Het zijn verslagjes van de sing-in en de zaterdagavond. 

Verschillende mensen zullen verslag doen van de activiteiten van het startweekend. Deze week twee verslagjes van de bingo en de maaltijd.

De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk ‘Israëlzondag’. Op deze ene zondag in het jaar geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De kern van het werk van Kerk en Israël is: mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen. Maar ook: met elkaar in gesprek komen en blijven. 

Op 18, 19 en 20 september wordt het jaarlijkse startweekend georganiseerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om de vele activiteiten bij te wonen. Het thema wordt 'Gods Geest verbindt generaties' Er worden allerlei dingen georganiseerd, voor jong en oud. Denk aan een Sing-In, een 60+ bingo, een gezamenlijke maaltijd en een kampvuur voor de jeugd. Wij hopen u te zien.

We open het startweekend op vrijdagavond met een gezamelijke Sing-in. De muziekgroep is gevuld door muzikanten uit onze eigen gemeente, aangevuld met verschillende gastmuzikanten. Kees Meulmeester zal een korte overdenking verzorgen rondom het startweekend thema Gods Geest verbindt generaties.

Pagina's