Ds. Jos Wouters woont en werkt in Middelburg en is part-time predikant van de Hervormde Gemeente van Haamstede. Hij houdt voor kerkenraden, predikanten en pastorale werkers lezingen over vooral  ‘eschatologische’ onderwerpen (zaken die de eindtijd/ de laatste dingen betreffen). Hij wil in Middelburg op 22 september een presentatie geven over vragen rondom sterven, opstanding, hemel, hel en laatste oordeel. Alle geïnteresseerden (pastorale werkers, ambtsdragers, predikanten etc.) zijn welkom.

Vanaf september 2015 zullen we als diaconieën van Arnemuiden samenwerken op het gebied van noodhulp in en rondom Arnemuiden. We zijn al een tijdje bezig met besprekingen, maar de handtekeningen zijn gezet en er ligt een goed plan op tafel. We gaan van start! Dankzij dit initiatief kunnen we een oplossing bieden aan de problemen die onstaan als gevolg van de versobering van de zorg.

De Evangelisatiecommissie kijkt dankbaar terug op een geslaagde evangelisatie actie tijdens de Visserijdag op zaterdag 27 juni. 'We konden getuigen van ons geloof, het was gezellig en hadden een mooie samenwerking'. In de kraam op de markt werden boeken, bijbels en christelijke muziek verkocht. Daarnaast was er een koffiecorner ingericht, daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. De geweldige inzet van alle bakkers en baksters heeft er voor gezorgd dat we meer dan 300 kopjes koffie en thee konden serveren.

In het seizoen van 2015-2016 worden tien gespreksavonden gehouden rondom het thema discipelschap. Het eerste deel van het boek 'Discipelschap, over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest' van Ds. LM Vreugdehil komt aan de orde. Het tweede deel wordt in het tweede jaar behandeld. Na een succesvolle en leerzame curscus Bouwstenen Bijbelschool, wordt in het nieuwe seizoen een vervolg cursus gestart. Het thema, discipelschap, is tegenwoordig veel onder de aandacht. In deze cursus blijven we niet hangen bij de theorie, maar gaan ook de praktijk in.

Pagina's