Verschillende mensen zullen verslag doen van de activiteiten van het startweekend. Deze week twee verslagjes van de bingo en de maaltijd.

De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk ‘Israëlzondag’. Op deze ene zondag in het jaar geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De kern van het werk van Kerk en Israël is: mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen. Maar ook: met elkaar in gesprek komen en blijven. 

Op 18, 19 en 20 september wordt het jaarlijkse startweekend georganiseerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om de vele activiteiten bij te wonen. Het thema wordt 'Gods Geest verbindt generaties' Er worden allerlei dingen georganiseerd, voor jong en oud. Denk aan een Sing-In, een 60+ bingo, een gezamenlijke maaltijd en een kampvuur voor de jeugd. Wij hopen u te zien.

We open het startweekend op vrijdagavond met een gezamelijke Sing-in. De muziekgroep is gevuld door muzikanten uit onze eigen gemeente, aangevuld met verschillende gastmuzikanten. Kees Meulmeester zal een korte overdenking verzorgen rondom het startweekend thema Gods Geest verbindt generaties.

Ds. Jos Wouters woont en werkt in Middelburg en is part-time predikant van de Hervormde Gemeente van Haamstede. Hij houdt voor kerkenraden, predikanten en pastorale werkers lezingen over vooral  ‘eschatologische’ onderwerpen (zaken die de eindtijd/ de laatste dingen betreffen). Hij wil in Middelburg op 22 september een presentatie geven over vragen rondom sterven, opstanding, hemel, hel en laatste oordeel. Alle geïnteresseerden (pastorale werkers, ambtsdragers, predikanten etc.) zijn welkom.

Vanaf september 2015 zullen we als diaconieën van Arnemuiden samenwerken op het gebied van noodhulp in en rondom Arnemuiden. We zijn al een tijdje bezig met besprekingen, maar de handtekeningen zijn gezet en er ligt een goed plan op tafel. We gaan van start! Dankzij dit initiatief kunnen we een oplossing bieden aan de problemen die onstaan als gevolg van de versobering van de zorg.

De Evangelisatiecommissie kijkt dankbaar terug op een geslaagde evangelisatie actie tijdens de Visserijdag op zaterdag 27 juni. 'We konden getuigen van ons geloof, het was gezellig en hadden een mooie samenwerking'. In de kraam op de markt werden boeken, bijbels en christelijke muziek verkocht. Daarnaast was er een koffiecorner ingericht, daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. De geweldige inzet van alle bakkers en baksters heeft er voor gezorgd dat we meer dan 300 kopjes koffie en thee konden serveren.

In het seizoen van 2015-2016 worden tien gespreksavonden gehouden rondom het thema discipelschap. Het eerste deel van het boek 'Discipelschap, over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest' van Ds. LM Vreugdehil komt aan de orde. Het tweede deel wordt in het tweede jaar behandeld. Na een succesvolle en leerzame curscus Bouwstenen Bijbelschool, wordt in het nieuwe seizoen een vervolg cursus gestart. Het thema, discipelschap, is tegenwoordig veel onder de aandacht. In deze cursus blijven we niet hangen bij de theorie, maar gaan ook de praktijk in.

Pagina's