18 maart is er weer een jeugddienst rondom het thema Gods Geest geeft lev!

Voorganger: Gert Knijnenberg - YFCMuziek: 
Band o.l.v. Klaas en Marga van de Ketterij

Gezelligheid, een uitdagende boodschap en veel muziek! Na afloop kletsen we na onder het genot van een hapje en drankje. Iedereen is hartelijk welkom!

De werkzaamheden rond onze nieuwe keuken vorderen gestaag. Er moet o.a. nog worden getegeld (wanden en vloer) en het warm en koud water worden aangesloten. Zowel het koken alsook de warmwatervoorziening in de keuken gebeurt straks elektrisch.  Een niet onbelangrijk onderdeel is de vernieuwing van de oude meterkast die nog is uitgerust met stoppen. De laatste jaren waren er regelmatig problemen met het uitvallen van de elektriciteit door b.v. de activiteiten tijdens de wintermarkt. Uitbreiding van het aantal groepen is dan ook noodzakelijk.

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

In de ochtenddienst van 11 februari is er weer een kinderdienst. Peter Riemens zal voorgaan en er is muzikale begeleiding van ons eigen combo. We willen samen met de kids nadenken over het thema 'Spreek Heer, ik luister'. Iedereen natuurlijk van harte welkom, met de hele familie!

Bent u graag creatief bezig? Geef u dan op voor de workshop quilten. Op 18 januari 2018 wil de moeder van Tanja een workshop quilten geven. We gaan een pannenlap maken met daarin verwerkt een boerenzakdoek. U kunt ’s morgens deelnemen, bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk om op een avond de workshop te volgen. De kosten bedragen inclusief koffie of thee met wat lekkers €. 10,00, en is bestemd voor Tanja.
U kunt zich opgeven via pietleene@zeelandnet.nl. Volgende week zondag kunt u zich ook opgeven na de diensten in de kerk.

Op 14 december a.s. hoopt Joke Buis samen met haar band bij ons in de kerk een concert te verzorgen. Een concert dat in het teken staat van samen beleven en zingen. Genieten van bekende kerstliederen en het ontdekken van nieuwe liederen. Kaarten voor het concert zijn te bestellen via internet en kosten € 17,50. Als evangelisatiecommissie mogen we u/jou kaarten aanbieden voor de sterk gereduceerde prijs van € 12,50. Wees er snel bij want …… op is op!

Op vrijdag 15 december organisseren we weer de gezellige kerstwandeling. Loop gezellig mee met familie en vrienden. Starten kan tussen 18.30 en 19.15 uur. Je kunt een lichtje meenemen, van jezelf vanuit de kerk. Iedereen van harte welkom op deze unieke tocht langs het zo bekende verhaal van de geboorte van onze Verlosser!

Zondagavond 3 December a.s. zal Gospelkoor Glorify de muziek verzorgen in de Welkomdienst. Een dienst die in het teken zal staan van Advent. Ook de woordverkondiging door Ds. Scholte de Jong zal dit als thema hebben. Ds Scholte de Jong is verbonden aan de Hofpleinkerk te Middelburg. Daar zal deze dienst ook gehouden worden. Glorify is een enthousiast Gospelkoor uit Middelburg. Hun passie is zingen over Gods liefde, redding en toekomst. Met zo’n 60-tal leden willen zij graag deze boodschap uitdragen en werken dan ook zeer regelmatig mee aan kerkdiensten.

Op zaterdagavond 21 oktober hoopt Evert van de Veen weer een concert op het orgel in onze kerk te geven. Het concert zal in het teken staan van 500 jaar Reformatie. Maarten Luther heeft veel betekend voor de protestantse kerkmuziek. Hij zei daarover: “de noten maken de woorden levend”. Op het concert zullen bewerkingen van koralen die Luther zelf heeft geschreven en koralen die hem na aan het hart lagen gespeeld worden.  Diverse componisten hebben composities daarvoor geschreven. Daarbij klinken namen als J.S. Bach (hoe kan het ook anders), F. Mendelssohn - Bartholdi, M.

De eerste zondag in oktober is vanaf 1949, één jaar na de totstandkoming van de staat Israël, bekend als Israëlzondag. Daarom zal er ook in onze gemeente speciale aandacht zijn voor Israël. Waarom is Israël belangrijk voor ons als christenen, voor de christelijke Kerk? Israël is het volk waar onze God een eeuwigdurend verbond mee heeft gesloten, Israël het verbondsvolk van God. Zonder Israël vaart niemand wel. 

Pagina's